Mūsų gimnazijos Ic klasės mokiniai dalyvavo  pamokoje  „Baltųjų smėlynų kraštas: pažintis su kvarciniu smėliu“. Pamoka vyko Anykščių regioniniame parke, kurią vedė vyr. specialistė Rasa Gražienė.  

Tikslas – supažindinti mokinius su vienintele Lietuvos vieta, kur randamas neogeno sistemos kvarcinis smėlis.

Pamokoje buvo integruotos temos apie saugomas teritorijas, krašto geologiją, atlikti praktiniai-kūrybiniai  darbai, sukurtas smėlio laikrodis. Džiugu, kad Anykščių regioninis parkas skatina vesti pamokas kitose erdvėse, pateikia įvairių temų ir skatina dalykų integraciją. Mokiniai dėkoja už pamoką ir laukia kitų susitikimų.