Gražią rugsėjo 14 dieną grupelė mūsų gimnazistų vykome į Šiluvą. Lietuvos Katalikų bažnyčia skelbia, kad Šiluvoje 1608 m. apsireiškė švenčiausioji Mergelė Marija – stovinti ant akmens ji pasirodė piemenėliams. 

Šis jos pasirodymas 1775 m. buvo oficialiai pripažintas katalikų Bažnyčios ir laikomas seniausiu Europoje. Popiežiaus Jono Pauliaus II apsilankymui Šiluvoje 1993 m. rugsėjo 7 d. atminti ant kalvelės miestelio pakraštyje 1994 m. pastatytas kryžius, 2003-aisiais, minint popiežiaus apsilankymo Šiluvoje 10-metį, pašventinti Jono Pauliaus II namai, 2008-aisiais aikštėje tarp Bazilikos ir Koplyčios pastatyta šio popiežiaus skulptūra ir jo vardu pavadinta gatvė greta aikštės ir paminklo. O mes keliavome į Šiluvą savų intencijų vedami: kas pasitikrinti tikėjimą, kas pabūti maldoj už sau artimus, kas susitikti su jaunimu iš kitų miestų ir miestelių... Ačiū gimnazistams už atvirą širdį teisingiems ieškojimams.


Mokytoja Daiva Kuprionienė