Gegužės 27-29 dienomis Belgijoje, Antverpeno provincijoje, Geel mieste, KOGEKA 8 technologijų mokykloje vyko paskutinis daugiašalės mokyklų partnerystės ERASMUS + tarptautinio projekto „Bendraamžių pagalba mokantis: aktyvaus bei refleksyvaus mokymosi strategijos“ (angl. “PEARLS (Peer Education, Active and Reflective Learning Strategies)” susitikimas. Jame dalyvavo mūsų gimnazijos anglų kalbos mokytojos - Aldona Petrokienė bei Eglė Rudokienė, fizikos ir matematikos mokytojos - Dangyra Juodelienė, Birutė Navikienė, kurios turėjo puikią galimybę susitikti su projekto partneriais, mokytojais iš Turkijos, Italijos, Rumunijos, Belgijos.

Susitikimo programoje buvo išanalizuotos, aptartos, pristatytos dviejų metų įgyvendintos projekto veiklos, pasitelkiant bendraamžių pagalbos vieni kitiems modelį, jų sklaida.Projekto koordinatorė Belgijoje p.Yoo Ree Elsemans pristatė, įvertino kiekvienos projekte dalyvaujančios mokyklos atliktas veiklas, informavo, kokius darbus dar reikia užbaigti iki galutinės projekto ataskaitos pateikimo šalių Nacionalinėms agentūroms.Susitikimas buvo puikiai organizuotas, visus sužavėjo belgų svetingumas, nuoširdumas, jauki, draugiška atmosfera, tradicijų, papročių puoselėjimas, pagarba savo paveldui, svetingas, žavintis savo neeiline architektūra bei lankytinomis vietomis miestas Geel. Neišdildomus įspūdžius paliko aplankytas vienas įspūdingiausių Europos miestų - Briuselis, bei pažintis su didžiausiu pasaulyje daugiataučiu parlamentu.Išsiskyrėme, pažadėdami tęsti pradėtas veiklas, dalintis patirtimi, vykdyti bendrus projektus su jau tapusiais bičiuliais. Projektas baigiasi – užsimezgusi draugystė bei bendrystė tęsiasi.

Šis projektas finansuojamas, remiant Europos Komisijai, „Erasmus+“ programos lėšomis, kurią Lietuvoje administruoja Švietimo mainų  paramos fondas. Šis straipsnis atspindi tik autorių požiūrį, todėl Komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kokį jame pateikiamos informacijos naudojimą.