Praeitą savaitę, gegužės 27 – 29 d.d., Vengrijos sostinėje Budapešte įsikūrusios Szily Kalman technologijų gimnazijos organizuotame Erasmus+ projekto „PIRMYN su robotika!“ susitikime dalyvavo ir mūsų gimnazijos atstovai – direktorė Regina Drūsienė ir anglų k. mokytojas Andrius Vitkūnas. Trijų dienų susitikime aptarti per pastaruosius dvejus projektinės veiklos vykdymo metus pasiekti rezultatai, problemos, jų sprendimo būdai bei sutarta, ką dar lieka nuveikti iki projekto vykdymo pabaigos lapkričio mėnesį. Projektinės veiklos pabaigoje, šių metų rugsėjį, bus surengtos dvi pasiektų rezultatų pristatymui ir projekto viešinimui skirtos konferencijos, į kurias atvyks po du atstovus iš kiekvienos projekte dalyvaujančios šalies bei dar bent 24 svečiai iš konferenciją rengiančios valstybės. Konferencijas surengti įpareigotos Lietuva ir Rumunija.

Mūsų gimnazijoje svečių lauksime rugsėjo 13 d., o Targovištės mokykloje mūsų šalies atstovai lankysis rugsėjo 23 d. Kaip kiekvienas susitikimas, taip ir šis, vargiai būtų įsivaizduojamas be jaukių, draugiškų ir turiningų pokalbių su kolegomis iš Italijos, Rumunijos ir Vengrijos mokyklų, kultūrinės pažinties su mus svetingai sutikusiu miestu ir, aišku, mėgavimosi tradiciniais vietos patiekalais. Nors projektas priartėjo prie pabaigos, ir susitikimas Budapešte jau buvo paskutinis, tačiau į namus grįžome tvirtai įsitikinę, kad užsimezgusi bendrystė mus jungs dar ilgai, kaip kažkada tiltai per Dunojų sujungė Budos ir Pešto miestus į neišdildomą įspūdį paliekančią Vengrijos sostinę – Budapeštą.