Daugiašalės mokyklų partnerystės ERASMUS + tarptautinis projektas „Bendraamžių pagalba mokantis: aktyvaus bei refleksyvaus mokymosi strategijos“ (angl. “PEARLS (Peer Education, Active and Reflective Learning Strategies)“ tęsia antrųjų metų suplanuotų veiklų įgyvendinimą. Spalio 22-26 dienomis,7 gimnazijos mokiniai Patricija Beinorytė, Emilija Motiejūnaitė, Karolina Kazlauskaitė, Kamilė Kirstukaitė, Bernardas Gimbutis, Domas Veršelis, Ugnius Spiečius, lydimi gimnazijos anglų kalbos mokytojų - projekto koordinatorės Aušros Jurkėnienės bei Aldonos Petrokienės vyko į Italijos sostinę Romą, į Čarlzo Darvino vidurinę mokyklą. Čia mokosi 1000 mokinių nuo 14-19 metų. Iš jų 200 mokinių dirba, todėl jie lanko vakarines klases. Bendra mokymosi trukmė šioje mokykloje - penkeri metai. Ją baigę-gauna savo pasiekimų diplomą. Susitikime dalyvavo mokiniai ir mokytojai iš Belgijos, Rumunijos, Turkijos, Italijos bei Lietuvos.

Mokyklos salėje svečius sveikino bei linkėjo įspūdingos savaitės mokyklos direktorius p.V. Iannace, šios mokyklos projekto koordinatorė, vyko šalių prisistatymai, o po trumpos pertraukėlės prasidėjo rimtas darbas. Mokiniai buvo suskirstyti į 5 mišrias grupeles, kurioms Turkijos mokytojai pristatė CLIL (Content and Language Integrated - Turinio ir Kalbos Integracijos) metodą, kuris nuo 2011 metų įdiegtas ir privalomas naudoti visose Italijos mokyklose, išaiškino, kokį galutinį produktą turės sukurti kiekviena grupė bei pristatyti susitikimo eigoje. Mokytojams taip pat šį metodą pristatė Italijos mokytojai, paaiškindami, kaip jį galima integruoti į kiekvieną mokomąjį dalyką bei išryškino jo privalumus, ypač gerinant mokinių motyvaciją, šiuolaikiškai, patraukliai pateikiant ugdymo turinį. Taip pat mokytojai stebėjo, kaip CLIL metodą taiko geografijos bei dailės mokytojai savo pamokose. Nors kiekvieną susitikimo dieną visų laukė atsakingas darbas grupėse - teminis video pagal visus CLIL reikalavimus sukūrimas - liko laiko ir kultūrinei programai, pažinčiai su įžymiausiomis Romos istorinėmis vietomis, architektūra, su Italijos kultūra, tradicijomis, papročiais bei kitais šios šalies išskirtiniais bruožais.

Ispanijos aikštė - pirmoji visų partnerių lankytina vieta Romoje. Ispanijos aikštėje esantys laiptai mėgiami ne tik turistų – jauni italai čia mėgsta susitikti su draugais ir plepėti. Sakoma, kad šiais laiptais, tarsi neoficialiu podiumu, nuolat „kursuoja“ jaunos merginos, besitikinčios, kad bus pastebėtos modelių ieškančių agentūrų atstovų. Visus sužavėjo Romos simboliu tapęs Koliziejus. Statinys buvo pastatytas 72 m. imperatoriaus Vespasiano. Maždaug 55 tūkstančius žiūrovų talpinusiame Koliziejuje vykdavo gladiatorių, laukinių žvėrių kovos – dažniausiai tai būdavo renginiai, organizuojami imperatorių ar kitų Romos aristokratų. Aplankėme Panteoną - kadaise buvusią romėnų „visų dievų šventyklą“, esančią Piazza della Rotonda aikštėje, pastatytą maždaug II amžiuje, o VII a. paverstoje bažnyčia. Panteonas – geriausiai išsilaikęs antikinis statinys Romoje. O koks nuostabus žymiausias Romos fontanas  Fontana di Trevi! Jis įrengtas  XVIII a., vaizduoja Tritonus ir Neptūną, stovintį kriauklės formos vežime. Anot legendos, visi, kurie atsigeria vandens iš šio fontano ar įmeta į vandenį monetą, būtinai sugrįš į Romą. Aplankėme ir barokinėje Piazza Navona aikštėje XVII a. sukurtą Keturių upių fontaną (Fontana dei Quattro Fiumi), kurį puošia 4 dievų statulos, vaizduojančios 4 didžiąsias upes – Nilą, Gangą, Platą ir Dunojų. Ypač laukėme pažinties su Vatikanu. Vatikanas yra mažiausia valstybė pasaulyje, įsikūrusi Romos mieste. Vatikane yra svarbiausia katalikų šventovė – Šv. Petro bazilika bei popiežiaus rezidencija. Įspūdžiai- nerealūs!

Džiaugiamės viskuo, ką teko patirti šiame savaitės susitikime su jau tapusiais kitų šalių bičiuliais. Svarbiausia - gebėjimas bendrauti, pažinti, patirti, tobulinti anglų kalbą, kurti, dalintis, skleisti, džiaugtis, tobulėti visapusiškai, išbandyti save įvairiose nestandartinėse situacijose, domėtis naujovėmis, siekti, kad įgyta neįkainojama šio susitikimo patirtis padėtų realizuoti kiekvieno dalyvio lūkesčius, iššūkius, tikslus bei būtų naudinga  gimnazijos bendruomenei.

Šis projektas finansuojamas, remiant Europos Komisijai, „Erasmus+“ programos lėšomis, kurią Lietuvoje administruoja Švietimo mainų  paramos fondas. Šis straipsnis atspindi tik autorių požiūrį, todėl Komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kokį jame pateikiamos informacijos naudojimą.

Anglų kalbos mokytojos - projekto koordinatorė Aušra Jurkėnienė, Aldona Petrokienė

p5 (Copy).jpgp14 (Copy).jpgp4 (Copy).jpgp8 (Copy).jpgp15 (Copy).jpgp16 (Copy).jpgp6 (Copy).jpgp12 (Copy).jpgp9 (Copy).jpgp13 (Copy).jpgp10 (Copy).jpgp2 (Copy).jpgp7 (Copy).jpgp11 (Copy).jpgp1 (Copy).jpg