Dar vienas Erasmus+ tarptautinis projektas „Bendraamžų pagalba mokantis: aktyvaus bei refleksyvaus mokymosi strategijos“ (angl. “ PEARLS (Peer Education, Active and Reflective Learning Strategies)“), kuriame dalyvauja bendrojo lavinimo mokyklos iš Turkijos, Lietuvos, Rumunijos, Italijos ir Belgijos, yra skirtas mokinių anglų kalbos ir matematikos žinių gerinimui pasitelkiant bendraamžių pagalbos vieni kitiems modelį.

 Mūsų gimnazijoje numatoma integruoti VGTU klases į projektinę veiklą kaip vieną iš paveikių būdų mokinių matematikos žinių gerinimui bei dalyko motyvacijos ugdymui. Kaip ir pirmosios daugiašalės partnerystės atveju, visos projektinės veiklos metu bus rengiami 5 dienų partnerių susitikimai skirtingose projekte dalyvaujančiose šalyse, į kuriuos vyks mokyklas atstovaujantys mokiniai ir mokytojai.

Taigi,lapkričio 13-15 dienomis mūsų gimnazijos mokytojos Aušra Jurkėnienė ir Aušra Petkevičienė lankėsi viename gražiausių Turkijos miestų Stambule, kuriame vyko pirmasis, vadinamasis "kick off" partnerių susitikimas. Mokytojos ne tik aptarė bei planavo projekto veiklas, bet turėjo puikią galimybę pažinti Stambulą, pajusti tikrąjį turkišką svetingumą bei susidraugauti su nuostabiais žmonėmis. Kitas susitikimas vyks vasario pradžioje mūsų gimnazijoje. Jau ruošiamės ir laukiam naujųjų draugų.