Anykščių Jono Biliūno gimnazijoje  vykdomas projektas ,,Žvilgsnis į save“ (pagal 4.1.3.03. priemonę ,,Visuomenės sveikatos projektų vykdymas“). 2017 m. lapkričio 20 d.  lankėsi Artūras Šiukšta- blaivybės draugijos ,,Baltų ainiai“  pirmininkas, lektorius. Jis susitiko su I,II, III ir IV klasių mokiniais ir kalbėjo šiomis temomis: ,,Alkoholizmas“ ,  ,, Elektroninės cigaretės. Rūkymo žala“, ,,Kibernetinės priklausomybės‘‘.  Lektorius patarė kiekvienam keisti pasaulį nuo savęs. ,,Jei norime būti laimingi, turime išmokti bendrauti, klausyti ir išgirsti vienas kitą, - teigė lektorius ir pridūrė,-ką vaikai mato, tą ir daro“. 

Daugiau informacijos rasite šiuo adresu: www.blaivus.com

Projekto vadovė socialinė pedagogė Jolita Baltrūnaitė