Praeitą savaitę Ia ir Ib klasėse vyko integruotos geografijos – chemijos pamokos. Mokiniai išsiaiškino karstinių reiškinių susidarymo priežastis ir atliko praktikos darbą „Gipso ir klinčių savybių tyrimas“. Mokiniams patiko atlikti bandymus ir pateikti išvadas  apie galimus ūkininkavimo būdus Biržų ir Pasvalio regionuose.

Lapkričio 11-oji Vokietijoje minima kaip šv.Martyno diena. Legendos  byloja, kad senovės Romos karys, vardu Martynas, paaukojo savo gyvenimą vargšams. Jis liovėsi kariauti, pasikrikštijo, o vėliau tapo vyskupu. Tradiciškai Vokietijoje Šv. Martyno dieną sutemus gatvėmis traukia vaikų, rankose nešančių žibintus, eisenos. Priešakyje ant žirgo joja simbolinis Šv.Martynas. Ši tradicija prigyja ir Lietuvoje.Šią gražią  rudenio pabaigą simbolizuojančią šventę jau ketvirti metai minime ir mes, anykštėnai.

 Nuo rudens mūsų gimnazija dalyvauja Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos organizuojamame bandomajame Jaunimo pilietiškumo ir socialinės atsakomybės ugdymo projekte „Nepamiršk parašiuto“. Projektas  vykdomas Kauno ir Utenos regionuose. Jo tikslas - ugdant besiruošiančio savarankiškam gyvenimui jaunimo pilietiškumą, socialinę atsakomybę ir socialinį solidarumą, perteikti jiems informaciją apie socialinio draudimo sistemą Lietuvoje,  jos naudą, „Sodros“ veiklą, padėti mokiniams suvokti šešėlinės ekonomikos žalą visuomenei

Lapkričio 7 dieną Anykščių Jono Biliūno gimnazijos mokiniai, lydimi psichologės Ovidijos ir socialinės pedagogės Jolitos, lankėsi Valstybės pažinimo centre.  Mokiniai džiaugėsi, kad galėjo pasitikrinti savo istorijos žinias bei sužinojo įdomių ir naujų faktų (apie Lietuvos prezidentų pomėgius, už kokius nuopelnus skiriami padėkos ordinai). Pažinimas vyko naudojant interaktyvius metodus. Mokiniai praplėtė žinias apie pilietiškumą ir  valstybės valdymą. Valstybės pažinimo centras - tai gera vieta pažinti  Lietuvos valstybę.

Anot istoriko Motiejaus Strijkovskio, iškiliausias Antikos karvedys Aleksandras Makedonietis, stovėdamas prie legendinio Achilo kapo, prisipažino, kad pavydi jam Homero. Juk pasaulis greitai būtų pamiršęs ir Trojos herojų žygius, ir jų vardus, jei talentingasis aoidas nebūtų visko taip puikiai aprašęs.  O ar Anykščiai būtų tokie žinomi, jei XIX amžiaus viduryje Antanas Baranauskas nebūtų parašęs „Anykščių šilelio“? Ta poema išgarsino nedidelį mišką ir nedidelį miestą, pavertė juos ypatinga vieta, kartais vadinama Lietuvos Veimaru. Apie mūsų šilelį žmonės skaito 20-čia įvairių pasaulio kalbų, iš toli atvyksta jo pasižiūrėti. O ar mes, anykštėnai, žinotume savo krašto istoriją, jei ne rašytojas Rimantas Povilas Vanagas, vadinamas Anykščių krašto metraštininku?