Gruodžio 13 dieną mūsų gimnazijoje vyko „Anykščių akademijos“ surengtas susitikimas su Laisvės gynėju, partizanų kuopos vadu, politiniu kaliniu Jonu Kadžioniu. Garbus svečias gimnazistams pasakojo apie savo gyvenimą bei patriotinę veiklą. Antrosios sovietinės okupacijos pradžioje ištrėmus tėvus, vengdamas tarnybos sovietinėje kariuomenėje, J. Kadžionis išėjo partizanauti. Jis pasirinko Bėdos slapyvardį. 1949–1953 m. J. Kadžionis-Bėda buvo Laisvės kovotojas, gyveno slapstydamasis miško bunkeriuose Kavarsko–Dabužių–Traupio apylinkėse.

Gimnazija pradėjo vykdyti dvimečio tarptautinio tarpmokyklinio „ERASMUS +“strateginės partnerystės projekto „Pirmyn su robotika“ veiklas. Gruodžio 6-8 dienomis Rumunijoje, Targoviste mieste, Constantin Carabella gimnazijoje įvyko pirmasis šalių projekto dalyvių – Italijos , Lietuvos, Vengrijos, bei trijų institucijų iš Rumunijos partnerių susitikimas (M 01). Mūsų gimnaziją šiame tarpnacionaliniame susitikime atsovavo anglų kalbos mokytoja Aldona Petrokienė bei fizikos mokytoja Dangyra Juodelienė. Susitikimo dalyvius svetingai pasitiko mokyklos mokiniai, administracija, mokytojai.

Dvi dienas gimnazijoje viešėjo projekto koordinatorė Milda Lukoševičiūtė. Ji supažindino pirmų ir trečių klasių mokinius su savanoriškos veiklos apibrėžimu, vaidmeniu visuomenėje, diskutavo su moksleiviais apie tai, kodėl savanoriauti ir kodėl ne, kaip atskirti savanorišką veiklą nuo išnaudojimo, aptarė praktinius aspektus – kur, kiek, kaip galima savanoriauti ir ieškoti savanoriškos veiklos galimybių. Taip pat supažindino su Erasmus+ galimybėmis – Europos Savanorių Tarnyba, Jaunimo mainais. Pamokos parengtos pagal Jaunimo reikalų departamento prie SADM ir Ugdymo plėtotės parengtas rekomendacijas ir pamokos planą. Trečiokės gimnazistės, dalyvaujančios projekte nuo pavasario, pristatė bendramoksliams nuveiktus darbus. Merginos buvo pasiskirsčiusios į tris komandas. Jos pasiryžo padėti beglobiams gyvūnams, pasirūpinti mokinių gerove gimnazijoje ir jaunimo reikalais mieste. Dalyvavimas projekte paskatino jas imtis iniciatyvos, pasitikėti savo jėgomis ir mokytis dirbti komandoje.

Artėja gražiausios metų šventės - susikaupimo, rimties, pagarbos, pabuvimo su savimi metas. Mielieji, tikriausiai kiekvienas iš mūsų turime giliai savo širdies kertelėje minčių, jausmų, kurių neišreiškėme, neišrašėme ar neatskleidėme, neatliktų darbų, neišreikštų padėkų.  Advento laikotarpis puikus laikas, kai galime tai padaryti. Gimnazijos pirmo aukšto fojė papuošta neįprasta Kalėdų eglutė. Ją puošia vokai, kurių viduje slypi išmintis. Galima paimti iš voko vieną lapelį, perskaityti, pamąstyti ir dalintis džiaugsmu su kitais. 

Psichologė Ovidija Žaltauskienė

Socialinė pedagogė Jolita Baltrūnaitė