Pilietine iniciatyva „Atmintis gyva, nes liudija“ prisimename 1991 metų sausį, kuomet vienybės ir laisvės siekio vedini Lietuvos piliečiai pasiekė istorinę pergalę. Tauta atsilaikė prieš sovietinių okupantų ir vietinių kolaborantų agresiją bei bandymą karine jėga įvykdyti perversmą ir apgynė atkurtos valstybės nepriklausomybę.

 

 

 

Šeštadienį istorijos mokytoja Jūratė Musteikienė su IIe klasės mokiniais Vygante Ivanauskaite, Aiste Lukavičiūte, Ramune Kaleinikovaite, Kornelija Augustinavičiūte, Daumantu Žąsinu kartu su žygeiviais iš visos Lietuvos rinkosi Raguvoje, iš kurios pradėjo žygį į Ukmergės rajone esantį Užugirio dvarą, Lietuvos prezidento Antano Smetonos rezidenciją. Šio žygio tikslas – atminti Antaną Smetoną ir paminėti 75-ąsias jo mirties metines. Žygio organizatorius Mindaugas Stakutis sugalvojo prezidento atminimą įamžinti pėsčiomis keliaujant į Užugirio dvarą. Žygeiviai pakeliui aplankė ir kitas mūsų istorijai svarbias vietas. Pučiant žvarbiam ir gūsingam vėjui žygeiviams teko įveikti apie 32 kilometrus. Patriotiškai nusiteikę mokiniai visu keliu nešė ir gimnazijos vėliavą. Didžiuojamės gimnazistais!
Šiandien gimnazijos direktorė Regina Drūsienė įteikė padėkas mokiniams ir mokytojai, savo asmeniniu pavyzdžiu ugdančiai mokinius pilietiškumo ir patriotiškumo dvasia.

Daugiašalės mokyklų partnerystės ERASMUS + tarptautinis projektas „Bendraamžių pagalba mokantis: aktyvaus bei refleksyvaus mokymosi strategijos“ (angl. “PEARLS (Peer Education, Active and Reflective Learning Strategies)“ tęsia antrųjų metų suplanuotų veiklų įgyvendinimą. Spalio 22-26 dienomis,7 gimnazijos mokiniai Patricija Beinorytė, Emilija Motiejūnaitė, Karolina Kazlauskaitė, Kamilė Kirstukaitė, Bernardas Gimbutis, Domas Veršelis, Ugnius Spiečius, lydimi gimnazijos anglų kalbos mokytojų - projekto koordinatorės Aušros Jurkėnienės bei Aldonos Petrokienės vyko į Italijos sostinę Romą, į Čarlzo Darvino vidurinę mokyklą. Čia mokosi 1000 mokinių nuo 14-19 metų. Iš jų 200 mokinių dirba, todėl jie lanko vakarines klases. Bendra mokymosi trukmė šioje mokykloje - penkeri metai. Ją baigę-gauna savo pasiekimų diplomą. Susitikime dalyvavo mokiniai ir mokytojai iš Belgijos, Rumunijos, Turkijos, Italijos bei Lietuvos.

Seniesiems metams  baigiantis, gruodžio 3 - 7 dienomis, Budapešte (Vengrija) vyko projekto „Robotics ON“ susitikimas. Jame dalyvavo mokiniai ir mokytojai iš keturių šalių - Vengrijos, Rumunijos, Italijos ir Lietuvos. Lydimi gimnazijos mokytojų Zitos Mažvilienės ir Astos Fjellbirkeland, į susitikimą vyko 7 mūsų gimnazijos mokiniai – Emilija Bieliauskaitė, Mingailė Matijaškaitė, Justina Mikoliūnaitė, Emilija Motiejūnaitė, Ema Vildžiūtė, Domas Veršelis ir Dovydas Žarskus. Susitikimą organizavusioje kolegijoje mokosi 800 mokiniai, tačiau merginos čia sudaro vos 10% visų besimokančiųjų. Baigę 8 klases pagrindinėje mokykloje, mokiniai kolegijoje mokosi technikos mokslų, informacinių technologijų, elektronikos ir kitokių specialybės dalykų. Profesijos čia galima mokytis ir baigus vidurinę mokyklą. Vaikščiodami po kolegijos klases stebėjome, kaip ruošiami santechnikai, metalo liejikai, oro kondicionavimo bei elektronikos ir ryšių specialistai.