Kovo 14 dieną Matematikos savaitė mūsų gimnazijoje prasidėjo Pi diena. Abiturientai matematines žinias gilino klausydamiesi Kauno technologijos docento, matematikos mokytojo Bronislovo Burgio paskaitos „Greitkelis į matematikos VBE“. Gimnazijos muziejuje vyko skaičiaus Pi sakymo konkursas, kurį laimėjo IV klasės gimnazistė Ieva Bakučionytė. Pertraukų metu gimnazijos mokytojai, abiturientai ir svečiai buvo vaišinami II klasių gimnazistų iškeptais pyragais ir sausainiais.
Kovo 15 dieną I aukšto fojė vyko parodos „Skaičiuok ir statyk“ atidarymas, matematikos laikraščių pristatymas : „Parabolė“ (Ib klasė), „Pitagoro teorema“, „Visa tiesa apie matematiką“, „Matematika“, „Matematikos laikraštis“ (Ic klasė), „Visi mes matematikai“ (Id klasė). Komisija įdomiausiu laikraščiu išrinko Id klasės laikraštį „Visi mes matematikai“. Parodos „Skaičiuok ir statyk“ nugalėtoju komisija pripažino Ia klasės gimnazisto Aurelijaus Mikoliūno sukurtą sodybą.

Kovo 23 – 24 dienomis mūsų gimnazistai dalyvavo Gavėnios stovykloje Troškūnų vienuolyne. Nuvykę ir išsirinkę kambarius, kuriuose gyvensime, ėjome į Troškūnų bažnyčią, kurios istoriją labai įdomiai papasakojo klebonas Saulius Filipavičius. Apžiūrėjome ne tik Madonos paveikslą, kuris laikomas stebuklingu, bet nusileidome ir į bažnyčios rūsius. Čia klebonas mums atskleidė anksčiau gyvenusiųjų vienuolių pranciškonų ir linksmą, ir niūrią praeitį. Šventoriuje apžiūrėjome naują koplytstulpį, skirtą šventajam Hubertui. Grįžę į vienuolyną suskubome pietauti. Susipažinome, aptarėme veiklas ir ruošėmės svečių sutikimui: šį sykį stovykloje dalyvavo suaugę žmonės, kurie ruošiasi sakramentams, skautai, savanoriai ir pirmokai gimnazistai. Vakare atvyko mūsų parapijoje anksčiau dirbęs kunigas Nerijus su suaugusių žmonių grupele iš Pasvalio. Žaidėme, bendravome, klausėmės liudijimų, dalyvavome mokymuose ir viktorinose. Buvo keista dalyvauti šv. Mišiose paties vienuolyno patalpose: jas aukojo kunigas Mindaugas, giedojo nuostabi Vaidos šeima. Vėlus vakaras baigėsi laužo šviesa ir palinkėjimais vieni kitiems. Išlydėję svečius, dar ilgai nemigome, vakarojome, gėrėme arbatą, kalbėjomės ar klausėmės.

Moving Cinema young spectators meet young programmers! Where? At the film festival Kino Pavasaris | Vilnius International Film Festival 😊 This Saturday students from Anykščių Jono Biliūno gimnazija watched a film "Too Late to Die Young" (dir. Dominga Sotomayor) which has been selected by Young film programmers. The students praised cinematography of the film and also sensitively admitted that the feeling of anxiety is closely related to coming of age...Thank you for the nice afternoon, anykštėnai and Renata Miškinienė ! And special thanks to Augustė Plančiūnaitė from Young programmers in Lithuania!

Pirmokai gimnazistai Anykščių parapijos salėje susitiko su Panevėžio vyskupijos Vyskupu Linu. Visą dieną vyko įvairiausios veiklos: protmūšis, kurį laimėjo Deimantė ir Aiva, liudijimai apie pasirinktą gyvenimo kelią (kalbėjo svečias iš Panevėžio). Dalyvavome Šventose Mišiose, kurias aukojo Vyskupas; dėkoju Vytautei, Erikai ir Ignui už labai gražiai perskaitytus skaitinius ir maldavimus. Po pietų, kuriais vaišino parapijos klebonas, galėjome užduoti klausimus Vyskupui - buvo labai įdomu išgirsti nuotaikingus ir rimtus, linksmus ir išmintingus atsakymus. Pavyzdžiui, į klausimą, kodėl žemė plokščia, Vyskupas atsakė, jog kiekvienas matom tai, ką ir kaip norim matyti, ir tam matymui mes turim priežastį. Išlydėję Vyskupą, klausėmės labai jautrių ir prasmingų suaugusių anykštėnių Linos ir Daivos liudijimų apie brandžiame gyvenimo tarpsnyje atsivėrusias tikėjimo paieškas. Susitikimą vainikavo grupės „Kūjeliai“ staigmena – nuotaikingus žaidimus vedė grupės atstovai Julius Vaicenavičius ir Lukas Baziliauskas. Didžiulė padėka Panevėžio vyskupijos jaunimo centro direktorei Monikai ir visiems savanoriams už šauniai organizuotą renginį. Nuoširdžiai dėkoju visiems pirmokams gimnazistams, paaukojusiems šeštadienio dieną KITOKIAM susitikimui. Dėkoju tėveliams, kurie pabudino – paskatino savo vaikus ateiti ir kartu praleisti tikrai puikią dieną. Vyskupas nuoširdžiai pasidžiaugė mūsų bendruomene.

Kovo 16 d. Ukmergėje vyko respublikinė Mažoji (8-9 kl.) rusų kalbos olimpiada, kurioje dalyvavo 14 šalies mokyklų komandų iš Šiaulių, Visagino, Telšių, Mažeikių ir kitų miestų. Šioje olimpiadoje dalyvavo ir mūsų komanda: Beata Blinkovaitė (Id), Emilija Šukytė (Id) ir Armanda Čepėnaitė (Id). Komandą ruošė rusų k. mokytoja Stasė Makauskienė. Užduotys buvo labai įdomios ir įvairios: pristatyti savo mokyklą, raiškiai skaityti ir vaidinti ištrauką ir A. Puškino „Pasakos apie caraitę ir septynis karžygius“, atlikti sociokultūrinį testą, spręsti kryžiažodžius, žaisti ALIAS rusų kalba ir kt. Besiruošdamos olimpiadai turėjome galimybę ne tik daug sužinoti apie Rusiją ir jos kultūrą, bet ir smagiai praleisti laiką pačioje olimpiadoje ir laukiant rezultatų. Laimėjome 3 – ąją vietą! Dalyvavimas olimpiadoje ir laimėjimas labai motyvavo ir toliau mokytis ir domėtis rusų kalba.