Balandžio 11 d. gimnazijoje vyko antrosios LNDT kūrybinės dirbtuvės „Pasimatuok teatro profesiją“, kurias vedė scenografė Šarūnė Pečiukonytė. Ji supažindino su scenografo profesija. Teatre scenografas yra atsakingas už vizualinius sprendimus scenoje, o kartais ir už personažų kostiumus. Tai komandinis darbas: su režisieriumi aptariamos pirminės idėjos, eskizai, juos patvirtinus, atiduodama į cechus, kur įgyvendinamos idėjos ir sumanymai. Kino dailininko darbas yra daug greitesnis, daug dėmesio skiriama smulkioms detalėms. Scenografai gali dirbti ir reklamos srityje.
Po pokalbių apie scenografo profesiją buvo atliekamos praktinės užduotys, kurių metu kiekvienas išsitraukė po daiktą ir grupėse turėjo sudėlioti kompoziciją, papasakoti, ką mato vieni kitų darbuose, o po to atskleisti, koks sumanymas realizuotas iš tikrųjų. Antroji užduotis – kiekvienas išsitraukė po lapelį, kuriame parašytas jausmas (pvz. nerimas), dėžutėse iš duotų daiktų turėjo jį pavaizduoti. Tokie kūrybiniai darbai mokinius išlaisvino nuo įtampos, pažadino jų vaizduotę bei kūrybiškumą. Šiuos darbus galima pamatyti gimnazijos bibliotekoje.

 

Gimnazijoje startavo projektas „Piliečiai kartu“, skirtas mokinių nuo 16 iki 19 metų informavimui, moraliniam bei praktiniam ugdymui, jų pilietinių iniciatyvų skatinimui. Projekto tikslas - stiprinti pilietines jaunimo iniciatyvas ir skatinti jaunų žmonių dalyvavimą viešajame valdyme sprendžiant asmenų su negalia ir specialiaisiais poreikiais integracijos į bendruomenę klausimus. Projekto uždavinys - supažindinti bendrojo lavinimo mokyklose besimokančius 16 - 19 metų moksleivius su galimybėmis per viešojo valdymo įrankius prisidėti prie asmenų su negalia ir specialiaisiais poreikiais žmogaus teisių užtikrinimo bei integracijos.

Balandžio 11-ąją mūsų gimnazijoje vyko tradicinė lietuvių kalbos konferencija. Šiemet ji suorganizuota mums, biliūniečiams, ypatingą dieną – juk prieš 139-erius metus balandžio 11-ą dieną Niūronių kaime gimė Jonas Biliūnas, vienas garsiausių Lietuvos rašytojų, kurio vardu pavadinta mūsų mokykla. Iš pat ryto gimnazistai aplankė rašytojo kapą, o vėliau dalyvavo konferencijoje. Į renginį atvyko ir pranešimus skaitė garbūs svečiai, kurie savo darbais įrodo, jog gimtoji kalba iš tiesų rūpi. Tai rašytojas Rimantas Povilas Vanagas, 1966 metų mūsų gimnazijos abiturientas,  ir Lietuvių kalbos instituto Geolingvistikos centro mokslo darbuotoja, daktarė Laura Geržotaitė. Gimnazistai dalyvavo moksliniame tyrime „Tarmių ribos ir tarmiškumas Lietuvos gimnazistų žemėlapiuose“.

Balandžio 5–7 dienomis Vilniuje vyko 50-asis Lietuvos mokinių jaunųjų filologų konkursas. Šiais metais į baigiamąjį renginį pakviesti 102 jaunieji kūrėjai iš 35 Lietuvos miestų ir rajonų. Tarp jų ir mūsų gimnazijos IV e klasės gimnazistė Diana Pratapaitė. Ji Jaunųjų filologų konkursui pateikė savo noveles. Darbus vertino ir kartu su mokiniais aptarė žymūs Lietuvos mokslininkai doc. dr. Regimantas Tamošaitis, dr. Brigita Speičytė, eseistė Gintarė Adomaitytė, poezijos ir prozos autoriai Laura Sintija Černiauskaitė, Kristina Gudonytė, Andrius Jakučiūnas, Donatas Petrošius, Ričardas Šileika ir kt. Konkurso vertintojai Dianai Pratapaitei skyrė II laipsnio diplomą už labai gerą prozą. Sveikiname Dianą ir jos lietuvių kalbos mokytoją Dalią Andriuškevičienę, padėjusią pasirengti konkursui.  

Kovo 29 d. gimnazijoje vyko Lietuvos nacionalinio dramos teatro kūrybinės dirbtuvės „Pasimatuok teatro profesiją". Jose dalyvavo 28 II klasių mokiniai. Užsiėmimą vedė režisierius Paulius Tamolė. Dirbtuvių metu buvo ugdomas kūrybiškumas, skatinamas pasitikėjimas savo individualumu bei intuicija, padedama geriau suvokti išskirtinius gebėjimus, geriau pažinti save,pamatyti kitą žmogų, tobulinami bendravimo įgūdžiai.