Gimnazijoje startavo projektas „Piliečiai kartu“, skirtas mokinių nuo 16 iki 19 metų informavimui, moraliniam bei praktiniam ugdymui, jų pilietinių iniciatyvų skatinimui. Projekto tikslas - stiprinti pilietines jaunimo iniciatyvas ir skatinti jaunų žmonių dalyvavimą viešajame valdyme sprendžiant asmenų su negalia ir specialiaisiais poreikiais integracijos į bendruomenę klausimus. Projekto uždavinys - supažindinti bendrojo lavinimo mokyklose besimokančius 16 - 19 metų moksleivius su galimybėmis per viešojo valdymo įrankius prisidėti prie asmenų su negalia ir specialiaisiais poreikiais žmogaus teisių užtikrinimo bei integracijos.

Balandžio 11-ąją mūsų gimnazijoje vyko tradicinė lietuvių kalbos konferencija. Šiemet ji suorganizuota mums, biliūniečiams, ypatingą dieną – juk prieš 139-erius metus balandžio 11-ą dieną Niūronių kaime gimė Jonas Biliūnas, vienas garsiausių Lietuvos rašytojų, kurio vardu pavadinta mūsų mokykla. Iš pat ryto gimnazistai aplankė rašytojo kapą, o vėliau dalyvavo konferencijoje. Į renginį atvyko ir pranešimus skaitė garbūs svečiai, kurie savo darbais įrodo, jog gimtoji kalba iš tiesų rūpi. Tai rašytojas Rimantas Povilas Vanagas, 1966 metų mūsų gimnazijos abiturientas,  ir Lietuvių kalbos instituto Geolingvistikos centro mokslo darbuotoja, daktarė Laura Geržotaitė. Gimnazistai dalyvavo moksliniame tyrime „Tarmių ribos ir tarmiškumas Lietuvos gimnazistų žemėlapiuose“.

Balandžio 5–7 dienomis Vilniuje vyko 50-asis Lietuvos mokinių jaunųjų filologų konkursas. Šiais metais į baigiamąjį renginį pakviesti 102 jaunieji kūrėjai iš 35 Lietuvos miestų ir rajonų. Tarp jų ir mūsų gimnazijos IV e klasės gimnazistė Diana Pratapaitė. Ji Jaunųjų filologų konkursui pateikė savo noveles. Darbus vertino ir kartu su mokiniais aptarė žymūs Lietuvos mokslininkai doc. dr. Regimantas Tamošaitis, dr. Brigita Speičytė, eseistė Gintarė Adomaitytė, poezijos ir prozos autoriai Laura Sintija Černiauskaitė, Kristina Gudonytė, Andrius Jakučiūnas, Donatas Petrošius, Ričardas Šileika ir kt. Konkurso vertintojai Dianai Pratapaitei skyrė II laipsnio diplomą už labai gerą prozą. Sveikiname Dianą ir jos lietuvių kalbos mokytoją Dalią Andriuškevičienę, padėjusią pasirengti konkursui.  

Kovo 29 d. gimnazijoje vyko Lietuvos nacionalinio dramos teatro kūrybinės dirbtuvės „Pasimatuok teatro profesiją". Jose dalyvavo 28 II klasių mokiniai. Užsiėmimą vedė režisierius Paulius Tamolė. Dirbtuvių metu buvo ugdomas kūrybiškumas, skatinamas pasitikėjimas savo individualumu bei intuicija, padedama geriau suvokti išskirtinius gebėjimus, geriau pažinti save,pamatyti kitą žmogų, tobulinami bendravimo įgūdžiai.

2017 m. pavasarį startavęs projektas ,,Socialinis sufleris" baigėsi. Šių metų kovo 27 dieną Jono Biliūno gimnazijos trečiokės dalyvavo šio projekto poveikio tyrimo pristatyme ir dalyvių apdovanojime Martyno Mažvydo bibliotekoje Vilniuje. Programa prasidėjo dalyvių susipažinimu bei projekto vadovo Žilvino Mažeikio pranešimu, ką reiškia būti bendruomenėje. Vėliau buvo pristatyti sociologinio tyrimo rezultatai, aptarti lūkesčiai bei problemos. Projekto dalyviai pristatė įvykdytas iniciatyvas ir pasidalino įspūdžiais. Visi pritarė, kad, vykdydami bendras veiklas, tampa labiau užjaučiantys, linkę vieni kitiems padėti, o pati bendruomenė – socialiai atsparesnė. Programa ,,Socialinis sufleris“ padėjo geriau pažinti vieniems kitus, analizuoti savo artimiausią aplinką, svarstyti, kaip pasinaudojant savo stiprybėmis būtų galima bendromis pastangomis įveikti kylančius iššūkius. Programą užbaigė visiems gerai žinomas atlikėjas Jurgis Didžiulis, kuris savo muzika išjudino visą auditoriją.