NFQ Technologies – tarptautinė, Lietuvos ir Vokietijos kapitalo programinės įrangos kūrimo kompanija įgyvendina didelės apimties web ir mobile sprendimus kelionių, logistikos, aviacijos ir prekybos sektoriuose. Kompanija specializuojasi milžiniškos architektūros meta paieškos variklių ir sėkmingų MVP kūrime bei vystyme. NFQ savo veiklą Lietuvoje pradėjo 2002 metais. Šiandien NFQ Technologies dirba 300+ kvalifikuotų specialistų, kurių sukurti e. verslo sprendimai kasmet klientams generuoja virš 9 mlrd. eurų pajamų. Kompanija kuria e. verslo ir verslo valdymo sistemas, didinančias klientų verslo efektyvumą bei konkurencinį pranašumą.

Šeima - tai mūsų didžiausia turima vertybė, tai – saugumo ir laimės vieta, kiekvienos visuomenės stabilumo centras, patikimiausia solidarumo forma. Tai - pirmoji ugdymo įstaiga, kurioje vyksta vaiko socializacija, formuojasi pagrindinės elgesio normos, puoselėjamos bendravimo kultūros ir tradicinės vertybės. Tinkamas auklėjimas šeimoje suteikia vaikui pasitikėjimą savimi, ugdo aukštesnį savęs vertinimą ir, be jokios abejonės, skatina bei stimuliuoja jo socialinį ir kūrybinį aktyvumą, o tai vyksta pastoviai: kalbant, bendraujant, diskutuojant, leidžiant laisvalaikį su vaiku.

 

Vėl nusišypsojo sėkmė (jau rašėme apie kelionę į studijų mugę) – VŠĮ „Baltas lapas“, tęsdama projekto „PROFESINIO MOKYMO IR MOKYMOSI VISĄ GYVENIMĄ POPULIARINIMAS LIETUVOJE“ veiklas, pakvietė biliūniečius į renginį - Nacionalinį inžinerinės pramonės sektoriaus profesinio meistriškumo konkursą Visagine, kur turėjome galimybę stebėti mechatroniko konkursą, kurį laimėjo šio centro mokiniai. Profesinio mokymo centre buvome supažindinti ir su kitomis profesijomis, aplankėme praktinio mokymo bazes.Mus svetingai priėmė ir supažindino su centro veikla, patalpomis ne tik darbuotojai, bet ir patys mokiniai, kurie labai džiaugėsi mokymo įstaiga ir gyrė čia dirbančius mokytojus.

Gegužės 9 d. projekto „Mokyklos – Europos Parlamento ambasadorės“ jaunieji ir vyresnieji ambasadoriai surengė gimnazijos bendruomenės popietę „Lietuvos kultūros paveldo praeities ir ateities pynė“, skirtą Europos dienai paminėti. 2018–uosius Europos Parlamentas paskelbė Europos kultūros paveldo metais, todėl ir šventė buvo skiriama Lietuvos paveldui, įrašytam į UNESCO pasaulio paveldo sąrašą – kryždirbystei ir sutartinėms. Pasaulio sąraše esančias vertybes valstybės įsipareigoja saugoti ir globoti savo ir viso pasaulio piliečiams, šiandienos ir ateities kartoms. Todėl mes turime aiškinti jaunajai kartai apie šimtmečius kurtą žmonijos ir žemės turtų svarbą, ugdyti teisingą supratimą, pagarbą ir norą tai išsaugoti.

Gegužės 9 d. gimnazijoje vyko Europos egzaminas - žinių konkursas apie ES. Jame dalyvavo 167 mokiniai. Į antrą turą, kuris vyks gegužės 16 d., pateko IId klasės gimnazistas Gabrielius Keibas. Sveikiname nugalėtoją ir linkime sėkmės kitame etape.
Europos egzaminu siekiama didinti žmonių domėjimąsi Europos Sąjunga, ES piliečių teisėmis, bendrosios rinkos galimybėmis. Jo dalyviai atsakė į įvairaus sudėtingumo klausimus, susijusius su Europos Sąjungos veikimu, istorija, valstybėmis narėmis, politika bei aktualijomis. Papildomas dėmesys šiais metais buvo skiriamas Europos kultūros paveldo metų temai ir šimtmečius švenčiančioms Europos Sąjungos valstybėms narėms.