Nuo rudens Anykščių Jono Biliūno gimnazija dalyvauja Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos ir partnerių (Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, KTU Socialinių ir humanitarinių mokslų fakulteto bei Kauno ir Utenos regiono savivaldybių) organizuojamame bandomajame Jaunimo pilietiškumo ir socialinės atsakomybės ugdymo projekte „Nepamiršk parašiuto“. Projektas  vykdomas Kauno ir Utenos regionuose. Plačiau 

Lapkričio 22 dieną VGTU klasės mokiniai toliau tęsė savo veiklas. III gimnazijos klasių matematikai VGTU mokėsi atsitiktinių įvykių ir jų savybių bei kombinatorikos. Gimnazistams paskaitas skaitė ir vedė praktinius užsiėmimus Matematinio modeliavimo katedros dėstytoja Svetlana Danilenko. Gimnazistai puikiai sprendė uždavinius, atsakinėjo į dėstytojos užduotus klausimus. Gimnazistai grįžo įgiję matematinių žinių, kurias sėkmingai galės pritaikyti ne tik pamokose, bet ir laikydami valstybinį matematikos egzaminą.

matematikos mokytoja B.Navikienė

Anykščių Jono Biliūno gimnazijoje  vykdomas projektas ,,Žvilgsnis į save“ (pagal 4.1.3.03. priemonę ,,Visuomenės sveikatos projektų vykdymas“). 2017 m. lapkričio 20 d.  lankėsi Artūras Šiukšta- blaivybės draugijos ,,Baltų ainiai“  pirmininkas, lektorius. Jis susitiko su I,II, III ir IV klasių mokiniais ir kalbėjo šiomis temomis: ,,Alkoholizmas“ ,  ,, Elektroninės cigaretės. Rūkymo žala“, ,,Kibernetinės priklausomybės‘‘.  Lektorius patarė kiekvienam keisti pasaulį nuo savęs. ,,Jei norime būti laimingi, turime išmokti bendrauti, klausyti ir išgirsti vienas kitą, - teigė lektorius ir pridūrė,-ką vaikai mato, tą ir daro“. 

Daugiau informacijos rasite šiuo adresu: www.blaivus.com

Projekto vadovė socialinė pedagogė Jolita Baltrūnaitė

„Nepamiršk parašiuto“ – taip pavadintas viso Utenos „Sodros" aptarnaujamo regiono moksleivius subūręs „Sodros“ inicijuotas jaunimo švietimo plėtros projektas.

Prie projekto, skatinančio socialinę jaunų žmonių atsakomybę ir didinančio jų finansinį išprusimą, Utenos regione prisijungė 15 gimnazijų: Anykščių Jono Biliūno, Ignalinos, Molėtų rajono Giedraičių Antano Jaroševičiaus, Alantos, Molėtų, Švenčionių rajono Zigmo Žemaičio, Švenčionėlių Mindaugo, Pabradės „Ryto“, Ukmergės rajono Siesikų, Taujėnų, Utenos „Saulės“, Dauniškio, Visagino „Atgimimo“, „Verdenės“, Zarasų rajono Antazavės Juozo Gruodžio gimnazijos. Plačiau

Lapkričio 14 dieną mes, gimnazijos vokiečių kalbos neformalaus ugdymo būrelio ,,Vokiečių kalba gabiems” nariai, susėdome į autobusą ir iškeliavome į Zarasus. Kelionės metu  mėgavomės prie mūsų mielai prisijungusios geografijos mokytojos Inos Gailiūnienės pasakojimais apie pro langą slenkančius vaizdus. Taigi, kelionė neprailgo. Su Zarasų ,, Ąžuolo” gimnazija jau septinti metai vykdome projektą ,, Vokiškai kalbantys partneriai”. Kasmet susitinkame ir atliekame įvairias edukacines užduotis vokiečių kalba. Susitikimai skatina domėtis kalba ir jos mokytis. Šį kartą skubėjome su zarasiškiais susitikti UAB ,, Emerta” ekologiniame sraigių ūkyje ir įvykdyti integruotą vokiečių kalbos, geografijos, biologijos ir verslumo projektą ,, Flora, fauna ir žmogus”. UAB „EMERTA“ yra įmonė, kuri užsiima afrikinių (Helix Aspersa maxima) sraigių auginimu, perdirbimu ir gamyba. Įmonė įsikūrusi šiaurės rytų Lietuvoje, Zarasų rajone, netoli Salako.