Geografijos mokytoja Ina Gailiūnienė ir chemijos mokytoja Rasa Pilkienė Ic klasės mokiniams vedė integruotą geografijos – chemijos pamoką „Karstinių reiškinių susidarymo priežastys“. Mokiniai išsiaiškino smegduobių susidarymo priežastis ir atliko pateiktas užduotis. Pagal aprašymą atliko chemijos praktikos darbą „Gipso ir klinčių savybių tyrimas“. Darbas vyko grupėse. Pamokos pabaigoje mokiniai apibendrino tyrimo rezultatus, pateikė išvadas ir pasiūlymus kaip mažinti smegduobių susidarymą karstiniame regione.

Lapkričio  9 dieną gimnazistai klausėsi lektorių Mindaugo Drigoto ir Karolio Pilypo Liutkevičiaus paskaitos "Šiuolaikinė žurnalistika - kaip papasakoti svarbią istoriją clickbaitų ir socialinių tinklų pasaulyje?"

 

 

 

 

 

 

Lapkričio 11-oji Vokietijoje minima kaip šv.Martyno diena. Legendos byloja, kad senovės Romos karys, vardu Martynas, paaukojo savo gyvenimą vargšams. Jis liovėsi kariauti, pasikrikštijo, o vėliau tapo vyskupu. Tradiciškai Vokietijoje Šv. Martyno dieną sutemus gatvėmis traukia vaikų, rankose nešančių žibintus, eisenos. Priešakyje ant žirgo joja simbolinis Šv.Martynas. Šią gražią rudenio pabaigą simbolizuojančią šventę jau penkti metai minime ir mes, anykštėnai.

Penktadienį vykusiame susitikime Simona Burbaitė kalbėjo apie tai, kaip gimė idėja pradėti rašyti tinklaraštį bei išleisti knygą ,,Tavo geriausia draugė''. Mergina papasakojo apie savo nepasisekusią modelio karjerą bei dabartinę ,,influencerės'' veiklą, patikino, jog darbas socialiniuose tinkluose, kurio taip trokšta jauni žmonės, nėra lengvas, reikalauja nemažai laiko, nes, pasak merginos, jauni žmonės dažnai susižavi dovanomis, pakvietimais į įvairius renginius, rodomu dėmesiu nuomonės formuotojams, tačiau nesuvokia, jog už visa tai reikia atsidėkoti turiniu, kuris būtų kokybiškas ir pritrauktų socialinių tinklų vartotojų dėmesį. Simona sakė, jog mūsų gimnazija išties įdomi, bei prasitarė, jog norėtų į ją sugrįžti dar kartą!

Spalio 26d., mes, pirmokai gimnazistai, buvome visiems laikams įšventinti kaip J.Biliūno gimnazijos pilnateisiai nariai. Šis tapsmas - reikalas rimtas, tai programa, kurią privalėjome įsisavinti per vieną savaitę. Pirminiai mokymai vyko gimnazijos muziejuje.Vėliau mūsų studijos tęsėsi Niūronių apylinkėse, kurios tiesiog pritvinusios didžiojo Lietuvos klasiko energija. Ši improvizuota literatūros pamoka, įstabios bobų vasaros akomponuojama, paliko neišdildomą įspūdį. Trečias etapas - Laimės žiburio papėdėje ir viršūnėje. Lietuvių kalbos mokytojos D.Andriuškevičienės pamokyti, sugalvojome norus ir tylėdami kopėm į kalną, tikėdami, kad jie išsipildys. Vėliau sekė ketvirtokų suorganizuoti " kančių keliai". Visi gavome žavias pravardes, surišti nuolankiai vykdėme krikštatėvių sugalvotas užduotis, visos keturios klasės pristatėme kūrybines užduotis ir aukštai pakeltomis galvomis, tvarkingai užsisegę gimnazijos mundurus, giedojome gimnazijos himną, prisiekėme būti ištikimais, dorais ir sąžiningais J.Biliūno gimnazijos mokiniais.