Gruodžio 1 d. Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centre vyko XXXII mokinių kino festivalis „REC 2017“. Gimnazijos „Kino klubas“  parsivežė net 5 apdovanojimus. Geriausiais dokumentiniais filmais pripažinti „Teka teka“  ir „Jauna, graži ir sveika“.  Apdovanojimus pelnė: Severina Vaičiūnaitė už dokumentinį filmą „Teka teka“ ; Gabrielė Laurinavičiūtė pripažinta geriausia festivalio operatore už filmą „Teka teka“; geriausias scenarijus dokumentinis  filmas „Jauna graži sveika“ Paulius Janušas ir Vaiva Musteikytė. Padėkos raštas ir taurė buvo įteikti „Kino klubas“ vadovei Renatai Miškinienei. Festivaliui buvo pateikti 84 įvairių žanrų filmai. Vertinimo komisija: kino režisierius Saulius Beržinis, Lietuvos kino mėgėjų sąjungos pirmininkas Vidmantas Gaigalas, televizijos operatorius Vincas Kubilius.

Gruodžio 13 dieną mūsų gimnazijoje vyko „Anykščių akademijos“ surengtas susitikimas su Laisvės gynėju, partizanų kuopos vadu, politiniu kaliniu Jonu Kadžioniu. Garbus svečias gimnazistams pasakojo apie savo gyvenimą bei patriotinę veiklą. Antrosios sovietinės okupacijos pradžioje ištrėmus tėvus, vengdamas tarnybos sovietinėje kariuomenėje, J. Kadžionis išėjo partizanauti. Jis pasirinko Bėdos slapyvardį. 1949–1953 m. J. Kadžionis-Bėda buvo Laisvės kovotojas, gyveno slapstydamasis miško bunkeriuose Kavarsko–Dabužių–Traupio apylinkėse.

Gimnazija pradėjo vykdyti dvimečio tarptautinio tarpmokyklinio „ERASMUS +“strateginės partnerystės projekto „Pirmyn su robotika“ veiklas. Gruodžio 6-8 dienomis Rumunijoje, Targoviste mieste, Constantin Carabella gimnazijoje įvyko pirmasis šalių projekto dalyvių – Italijos , Lietuvos, Vengrijos, bei trijų institucijų iš Rumunijos partnerių susitikimas (M 01). Mūsų gimnaziją šiame tarpnacionaliniame susitikime atsovavo anglų kalbos mokytoja Aldona Petrokienė bei fizikos mokytoja Dangyra Juodelienė. Susitikimo dalyvius svetingai pasitiko mokyklos mokiniai, administracija, mokytojai.

Dvi dienas gimnazijoje viešėjo projekto koordinatorė Milda Lukoševičiūtė. Ji supažindino pirmų ir trečių klasių mokinius su savanoriškos veiklos apibrėžimu, vaidmeniu visuomenėje, diskutavo su moksleiviais apie tai, kodėl savanoriauti ir kodėl ne, kaip atskirti savanorišką veiklą nuo išnaudojimo, aptarė praktinius aspektus – kur, kiek, kaip galima savanoriauti ir ieškoti savanoriškos veiklos galimybių. Taip pat supažindino su Erasmus+ galimybėmis – Europos Savanorių Tarnyba, Jaunimo mainais. Pamokos parengtos pagal Jaunimo reikalų departamento prie SADM ir Ugdymo plėtotės parengtas rekomendacijas ir pamokos planą. Trečiokės gimnazistės, dalyvaujančios projekte nuo pavasario, pristatė bendramoksliams nuveiktus darbus. Merginos buvo pasiskirsčiusios į tris komandas. Jos pasiryžo padėti beglobiams gyvūnams, pasirūpinti mokinių gerove gimnazijoje ir jaunimo reikalais mieste. Dalyvavimas projekte paskatino jas imtis iniciatyvos, pasitikėti savo jėgomis ir mokytis dirbti komandoje.