Gruodžio 13 d. Antano Vienuolio progimnazijoje vyko rajono rusų kalbos meninio skaitymo konkursas. Jame dalyvavo 22 rusų kalbą besimokantys 5 -12 klasių mokiniai. Konkurse buvo skaitomi rusų klasikų A.S Puškino,  I. Bunino, M. Cvetajevos, A. Bloko ir kitų poetų kūriniai. Mokiniai skaitė eiles rusų kalba, susidomėję klausėsi kitų. Jautėsi šventiška, pakili nuotaika. Kol komisija skaičiavo balus, visi vaišinosi arbata ir saldumynais, dalinosi įspūdžiais. Mūsų gimnazistams sekėsi puikiai. I-II klasių grupėje nugalėtojai: Viktorija Banelytė (Ie kl.) – I vieta, Laurynas Zumbrickas (Ie kl.) – II vieta, Titas Skvarnavičius (IIc kl.) – III vieta. III-IV klasių grupėje I vieta Pauliui Raškevičiui (IVe), II vieta – Nedai Juodgalvytei (IIIb). Džiaugiuosi ir didžiuojuosi savo mokiniais!

 Rusų kalbos mokytoja St. Makauskienė

Gruodžio 1 d. Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centre vyko XXXII mokinių kino festivalis „REC 2017“. Gimnazijos „Kino klubas“  parsivežė net 5 apdovanojimus. Geriausiais dokumentiniais filmais pripažinti „Teka teka“  ir „Jauna, graži ir sveika“.  Apdovanojimus pelnė: Severina Vaičiūnaitė už dokumentinį filmą „Teka teka“ ; Gabrielė Laurinavičiūtė pripažinta geriausia festivalio operatore už filmą „Teka teka“; geriausias scenarijus dokumentinis  filmas „Jauna graži sveika“ Paulius Janušas ir Vaiva Musteikytė. Padėkos raštas ir taurė buvo įteikti „Kino klubas“ vadovei Renatai Miškinienei. Festivaliui buvo pateikti 84 įvairių žanrų filmai. Vertinimo komisija: kino režisierius Saulius Beržinis, Lietuvos kino mėgėjų sąjungos pirmininkas Vidmantas Gaigalas, televizijos operatorius Vincas Kubilius.

Gruodžio 13 dieną mūsų gimnazijoje vyko „Anykščių akademijos“ surengtas susitikimas su Laisvės gynėju, partizanų kuopos vadu, politiniu kaliniu Jonu Kadžioniu. Garbus svečias gimnazistams pasakojo apie savo gyvenimą bei patriotinę veiklą. Antrosios sovietinės okupacijos pradžioje ištrėmus tėvus, vengdamas tarnybos sovietinėje kariuomenėje, J. Kadžionis išėjo partizanauti. Jis pasirinko Bėdos slapyvardį. 1949–1953 m. J. Kadžionis-Bėda buvo Laisvės kovotojas, gyveno slapstydamasis miško bunkeriuose Kavarsko–Dabužių–Traupio apylinkėse.

Gimnazija pradėjo vykdyti dvimečio tarptautinio tarpmokyklinio „ERASMUS +“strateginės partnerystės projekto „Pirmyn su robotika“ veiklas. Gruodžio 6-8 dienomis Rumunijoje, Targoviste mieste, Constantin Carabella gimnazijoje įvyko pirmasis šalių projekto dalyvių – Italijos , Lietuvos, Vengrijos, bei trijų institucijų iš Rumunijos partnerių susitikimas (M 01). Mūsų gimnaziją šiame tarpnacionaliniame susitikime atsovavo anglų kalbos mokytoja Aldona Petrokienė bei fizikos mokytoja Dangyra Juodelienė. Susitikimo dalyvius svetingai pasitiko mokyklos mokiniai, administracija, mokytojai.