(lietuvių k. „Kinas, 100 metų jaunystės“) – tai prancūzų Sinematekos edukacinis projektas, vykdomas nuo 1995 m. Kiekvienais metais projekte dalyvauja mokiniai, mokytojai ir kino kūrėjai iš įvairių Europos ir Lotynų Amerikos šalių.

Tikslas:

Remdamiesi specialia prancūzų Sinematekos parengta metodologija, mokiniai kartu su kino kūrėju (-a) ir mokytoju (-a) savo šalyje kuria filmą, kuriuo siekia atskleisti kiekvienais metais naujai pasirenkamą projekto temą. 2015 -2016 m. tema – meteorologiniai reiškiniai kine.

Rezultatai:

Galutinį savo kūrybos rezultatą mokiniai pristato tarptautinei projekto auditorijai Paryžiuje. Šiemet pirmą kartą šiame projekte dalyvauja vienintelė mokykla iš Lietuvos -  Anykščių Jono Biliūno gimnazija su „Kino klubo“ nariais. Projekte kino kūrimu domisi 12 mokinių, 60 val. kino mokymus veda „Meno avilio“ kinotyrininkė G. Žulytė, režisierė M. Kavtaradzė, operatorius V. Katkus, gimnazijoje projektą kuruoja „Kino klubo“ vadovė R. Miškinienė.

 

Mus supančios aplinkos ir kūrybinių patirčių refleksija, dėmesys kino kalbai, naujų kūrybinės raiškos formų paieškos – šio projekto ašis. Jo metu siekiama skatinti jaunų žmonių atvirumą ir atidumą pasauliui, jame vykstantiems reiškiniams; ugdyti jų gebėjimą dalintis savo patirtimis ir išreikšti jas kino kalba; supažindinti juos su kino vertinimo procesu; lavinti (iš)klausymo bei konstruktyvios kritikos formulavimo įgūdžius, gebėjimą priimti kito nuomonę ir pamatyti pasaulį kito akimis. 

 

 

Projektą Lietuvoje inicijuoja „Meno avilys“ – nevyriausybinė  organizacija aštuonerius metus dirbanti kino edukacijos ir paveldo srityje. http://www.menoavilys.org/

 

Daugiau info apie projektą ieškokite: http://blog.cinematheque.fr/100ans20152016/