( 2017 m. spalis – 2018 m. vasaris)

Projekto iniciatorius – labdaros ir paramos fondas „Algojimas“

Projekto partneriai  VŠĮ „Lietuvos jaunimo centras“, VŠĮ „Darni socialinė raida“ ,16 bendrojo ugdymo mokyklų, įsikūrusių ne didžiuosiuose šalies miestuose.

Projekto tikslas – Stiprinti pilietines jaunimo iniciatyvas ir skatinti jaunų žmonių dalyvavimą viešajame valdyme sprendžiant asmenų su negalia ir specialiaisiais poreikiais integracijos į bendruomenę klausimus.