Europos Parlamento Informacijos biuras Lietuvoje tęsia tarptautinio projekto  „Mokyklos–Europos Parlamento ambasadorės“ MEPA įgyvendinimą. 2017-2018 m. m. dalyvauja 88 Lietuvos gimnazijų, mokyklų ir mokymo centrų. Anykščių Jono Biliūno gimnazija jau antrus metus prisijungė prie šios programos veiklų įgyvendinimo.

Pirmaisiais programos įgyvendinimo metais prie MEPA projekto prisijungė 57 Lietuvos gimnazijos, tarp kurių yra ir mūsų gimnazija. 4 mūsų gimnazistai dalyvaus projektui skirtose Euroscola ir Europos jaunimo sambūrio renginiuose Strasbūre 2018 m. birželio 1-2 d., 1 mokytojas pakviestas į seminarą Briuselyje 2018 m. balandžio 10-11 d.

Projekto tikslas – skatinti gimnazijos bendruomenės aktyvų domėjimąsi Europos Sąjungos  (ES)  sprendimais ir aktualijomis, o ypač Europos Parlamento (EP)  vaidmeniu Europos demokratijoje, įtraukti informaciją apie Europos Sąjungos vertybes, sprendimų įtaką kasdieniam gyvenimui į gimnazijos mokymosi  programas.

Vykdydamos projektą gimnazijos varžosi ir dėl projekto prizų (kelionių į Strasbūrą ir Briuselį). Siekiant atrinkti geriausius, bus kiekybiškai ir kokybiškai vertinami žemiau išvardinti projekto elementai:

  1. Pamokos

Vertinamas bendras pagal MEPA projekto medžiagą surengtų pamokų skaičius ir pamokų dalyvių skaičius.

  1. Europos diena

Vertinamas Europos dienos dalyvių skaičius, renginių originalumas ir kūrybiškumas bei vietos bendruomenės dalyvavimas renginiuose.

  1. Teminiai renginiai

Teminių renginių formą pasirenka gimnazija. Tai gali būti debatai, diskusijos, protmūšiai, paskaitos, rašinių ar piešinių konkursai ar pan. Svarbu, kad juose atsispindėtų ir būtų gvildenama viena (ar daugiau) iš žemiau pateiktų temų. Daugiau dėmesio raginame skirti Europos Parlamento vaidmeniui, galioms, ES sprendimų priėmimo procesui ir piliečių galimybėms dalyvauti jame, rinkimams ir politiniam aktyvumui. Vertinamas teminių renginių dalyvių skaičius, renginių originalumas ir inovatyvumas, bendruomenės dalyvavimas.

  1. Papildomi renginiai

Visi kiti renginiai, nepriklausantys teminiams, bet susiję su ES tematika, tarp jų ir kitų organizacijų paskelbti konkursai ar renginiai, gali būti įrašomi į projektą kaip papildomi renginiai. Tarp tokių gali būti ES šalių vėliavų viktorina pradinukams, dalyvavimas EK atstovybės organizuojamame Europos egzamine ar EP nario paskelbtame rašinių konkurse, žaidimo „Balsuojam!“ sesija mokykloje irpan. Tokių renginių sąlyginis svoris vertinime nėra didelis (žr. pridėta vertinimą lentelę).

  1. Projekto veiklų viešinimas

Mokyklos raginamos išnaudoti visus komunikacijos kanalus skelbiant informaciją apie MEPA projektą savo tinklalapyje, naujienlaiškiuose, Facebook ar Instagram tinkluose, vietinėje žiniasklaidoje, savivaldybės kanaluose ir t.t. Komunikacijai socialiniuose tinkluose naudojama grotažymė #MEPALietuva.

Projekto įgyvendinimo etapai

Veikla

Atlikti iki

Pastabos

Apsispręsti dalyvauti projekte „Mokyklos-Europos Parlamento ambasadorės“ ir užsiregistruoti internetu.

2017 m. spalio 9 d.

Dalyvauti projekte užsiregistravo 88 dalyviai, iš kurių 10 profesinių mokyklų.

Pamokų pagal modulius integravimas į mokomuosius dalykus ir jų vedimas

 

1 modulis "Demokratija ir Europos Parlamentas"

 

 

 

 

 

2 modulis "ES veikimas"

 

 

 

3 modulis "Europos vertybės"

 

 

 

4 modulis "Euras"

 

 

 

5 modulis "Ateities perspektyvos"

 

 

Visus mokslo metus

 

 

 

 

 

Integruota į pilietiškumo pagrindų ir istorijos, ekonomikos pamokas (mokyt. Darius Mažeikis, Tamara Božok)

 

Integruota į anglų kalbos pamokas ir klasės valandėles (mokyt. Jolita Abraškevičienė)

 

Integruota į užsienio (anglų) kalbos pamokas ir klasės valandėles (mokyt. Alina Žvirblienė)

 

Integruota į ekonomikos pamokas (mokyt. Tamara Božok)

 

Integruota į klasės valandėles (mokyt. Almyra Sabaliauskaitė)

Teminiai renginiai

Diskusijos su Rumunijos, Belgijos, Italijos ir Turkijos mokiniais apie kultūrų įvairovę ir daugiakalbystę ES bei lietuvių tautinio kostiumo ir liaudies šokių pristatymas.

 

 

Projektinis darbas „Kryždirbystė Anykščių rajone“ :

1. Anykščių rajono kapinių ir pakelės kryžių istorija(fotografavimas, aprašymas)

2. Projektinio darbo pristatymas ir mokslininkės  dailėtyrininkės J.Zabulytės paskaita gimnazijos bendruomenei.

 

Susitikimas - diskusija su Algirdu Kaušpėdu „Pergalinga integrali Lietuva“

 

Protmūšis „Pažink ES šalių kultūros paveldą“ Kavarsko pagrindinėje mokykloje ir Antano Baranausko pagrindinėje mokykloje

 

Dalyvavimas konferencijoje „Europos šiandiena ir iššūkiai“ Zarasų „Ąžuolo“ gimnazijoje.

 

Vasario 5-9 d.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kovo – gegužės  mėn.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vasario mėn.

 

 

 

 

Balandžio mėn.

 

 

 

 

 

Balandžio 23 d.

 

Atsakingi:

Projekto koordinatorės Almyra Sabaliauskaitė ir Jolita Abraškevičienė

Jaunieji ambasadoriai Iva Abramovaitė, Aistė Mėlynytė, Bernardas Gimbutis ir Nojus Kaušyla

 

Projekto koordinatorė Almyra Sabaliauskaitė ir lietuvių kalbos mokytoja Dalia Andriuškevičienė

 

 

 

 

 

 

 

Jaunieji ambasadoriai

 

 

 

Jaunieji ambasadoriai

 

 

 

 

 

Jaunieji ir vyresnieji ambasadoriai

Informacinio centro (lentynos, aplanko su medžiaga kompiuteriuose, puslapio mokyklos tinklalapyje) steigimas (pildymas)

 Visus mokslo metus

Atsakingi:

Projekto koordinatorės Almyra Sabaliauskaitė ir Jolita Abraškevičienė

Jaunieji ambasadoriai Iva Abramovaitė, Aistė Mėlynytė, Bernardas Gimbutis ir Nojus Kaušyla

Europos dienos renginiai

Projektinio darbo pristatymas ir mokslininkės  dailėtyrininkės J.Zabulytės paskaita „Kryždirbystė Anykščių rajone“ gimnazijos bendruomenei.

 

 

 

 

 

Europos šalių kulinarinio paveldo pristatymas

 

 

Europos egzaminas

Gegužės 9 d.

Atsakingi:

Projekto koordinatorės Almyra Sabaliauskaitė ir Jolita Abraškevičienė

Jaunieji ambasadoriai Iva Abramovaitė, Aistė Mėlynytė, Bernardas Gimbutis ir Nojus Kaušyla

 

 

Technologijų mokytoja Genovaitė Tumienė

 

Projekto koordinatorės Almyra Sabaliauskaitė ir Jolita Abraškevičienė

MEPA veiklos ataskaitos pateikimas

Gegužės 25 d.

Vertinimo ataskaitą pildo vyresnysis ambasadorius (mokyt. A.Sabaliauskaitė).

 Kitą ataskaitą pildo jaunesnieji ambasadoriai ir mokiniai.

Mokyklų vertinimas ir mokyklų–Europos Parlamento ambasadorių paskelbimas

 Birželio 25 d.

Šiame etape vyks ataskaitų analizavimas, mokyklų vertinimas nuotoliniu būdu ir atskirų mokyklų lankymas

Mokyklų - Europos Parlamento ambasadorių apdovanojimas

Rugpjūtį

 

Laukiami projekto rezultatai

Programoje sėkmingai dalyvaujančioms bendrojo lavinimo ir profesinio mokymo mokykloms bus suteiktas Europos Parlamento ambasadorių vardas. Išrinktos aktyviausios mokyklos mokiniai bus pakviesti apsilankyti Europos Parlamente Strasbūre, o mokyklos mokytojai bus kviečiami į mokomuosius seminarus Briuselyje arba Strasbūre.