Gimnazija laimėjo dotaciją vykdyti dvimetį  tarptautinį tarpmokyklinį „ERASMUS + strateginės partnerystės projektą „Pirmyn su robotika“. Šalys - projekto dalyvės - mokyklos iš Rumunijos, Italijos ir Vengrijos. Projekto koordinatorė- Rumunija.

 

Projekto apibūdinimas. Tai  mokymas ir mokymasis,naudojant inovatyvias skaitmenines technologijas, IT žinių bei įgūdžių tobulinimas Robotikoje, gerosios praktikos mainai tarp mokyklų , galimybės plėtoti naujus metodus bei jais keistis. Projektas mokys verslumo įgūdžių, grįstų patirtimi.Ugdant verslumą, mokiniai tobulins organizacinius įgūdžius , įskaitant lyderystę, tarpasmeninius santykius , laiko planavimą bei jo produktyvų panaudojimą.

 

Projekto tikslai.

-Stiprinti mokinių motyvaciją,norą verslumo ugdymui realiose gyvenimiškose situacijose, remiantis praktine patirtimi.

-Supažindinti mokinius su juos supančiomis plačiomis galimybėmis , patarti, kaip jas išnaudoti.

-Gerinti mokinių asmeninį bei profesinį tobulėjimą,suteikiant jiems galimybę tapti savo amžiaus mokinių patarėjais , padėjėjais bei aktyviais nariais, naudojant naujas skaitmenines technologijas, tobulinant anglų kalbos žinias bei įgūdžius.

 

Projekto rezultatai.

-Pagerės mokinių akademiniai rodikliai.

-Patobulės problemų sprendimo bei sprendimų priėmimo galimybės.

-Pagerės tarpasmeniniai santykiai, komandinis darbas,valdymo įgūdžiai.

-Padidės kūrybiškumas,savivertė, saviveiksmingumas, savo ego tobulinimas.

-Patobulės IT, anglų kalbos žinios,įgūdžiai,kas užtikrins geresnes karjeros perspektyvas.

 

Projekto darbo kalba- anglų.Projektas tiesiogiai susijęs su mokinių susidomėjimu Robotikos klubais(robotų kūrimu).Bus vykdomos 4 modulinės programos bei 4 mobilumai į partnerines institucijas projekto tikslams bei rezultatams pasiekti.Dalyvių amžius-16-18 metų (1-3 kl.).

Patys aktyviausi , darbščiausi , sumaniausi, gerai vykdatys numatyas projekto veiklas gimnazijos Robotikos klubo nariai turės galimybę išvykti į užsienį savaitei projekto lėšomis.

Kviečiame aktyviai dalyvauti gimnazijos Robotikos klubuose(būreliuose) bei projekto veiklose.

“Šis projektas finansuojamas remiant Europos Komisijai, „Erasmus+“ programos lėšomis, kurią Lietuvoje administruoja Švietimo mainų paramos fondas. Šis straipsnis atspindi tik autoriaus požiūrį, todėl Komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kokį jame pateikiamos informacijos naudojimą.”