GIMNAZIJOS HIMNAS

Kaip brangūs man tie kloniai
Kloniai numylėti,
Šventoji upė
Ir aplink miškai.

Ant kalno sodžius
Stovintis aukštai.
Kur mano metai
Pralėkė saulėti.

Kad girdėčiau tą dainelę
Motinėlė kur dainavo,
Kai ant kelių mažą migdė
Ar lopšy mane lingavo.

Nieko kito aš netrokštu - 
Kad lelijos čia žydėtų,
Kas pavasario rytelį,
Kad lakštingala čiulbėtų.

Žodžiai J.Biliūno, muzika P.Dūmano 

 

 

ISTORIJOS ŽINGSNIAI

 1920 m. – įsteigta mokykla; 
 1935 m. – valstybinė progimnazija; 
 1944 m. – išleista I gimnazijos abiturientų laida; 
 1953 m. – suteiktas rašytojo Jono Biliūno vardas; 
 1968 m. – įkurtos humanitarinės klasės; 
 1996 m. – suteiktas gimnazijos statusas; 
 2000 m. – įteisintas realinis profilis su tiksliųjų mokslų, 
gamtos, ekonomikos ir technologijų pakraipomis;
 2000 m.- ekonomikos mokymas nuo 1 klasės;
 2005 m. mokyklos dalinė renovacija 1,2 mln LT;
 2009 m. įsteigta EMILE B klasė.

 

MISIJA 

Teikti kokybišką išsilavinimą, bendraujant ir bendradarbiaujant su mokiniu ir jo šeima, padėti kiekvienam pagal gebėjimus ir poreikius pasiekti gerų rezultatų, didelį dėmesį skirti dvasiniam,patriotiniam, socialiniam ir kultūriniam asmenybės ugdymui pasirengimui gyventi savarankiškai ir mokytis visą gyvenimą.

VIZIJA 

Moderni, atvira, nuolat besikeičianti ugdymo įstaiga, turinti aukštos kvalifikacijos mokytojus ir aktyvią gimnazijos bendruomenę, suteikianti mokiniams kokybišką išsilavinimą, padedantį jiems tapti kūrybiškomis asmenybėmis.

FILOSOFIJA

Kilti ir kelti.

VERTYBĖS

KIEKVIENAS bendruomenės narys: mokinys, mokytojas, tėvas (globėjas, rūpintojas) - VERTYBĖ;
Mokinio ir mokytojo dialogas.
Tautiškumas (tautos kultūros, lietuvio tapatybės suvokimas).
Bendražmogiškos vertybės.
Moderni, jauki, saugi, darbinga aplinka.
Nuolatinis inovatyvumas.
Lyderiavimas bendruomenės labui.