Gimnazijoje pradėtas vykdyti Erasmus+ programos projektas „Įtraukiantys mokymo metodai aktyviems mokiniams ugdyti“, skirtas bendrojo ugdymo darbuotojų kvalifikacijai kelti. Projekto tikslas - pasinaudoti šiuolaikiška europietiška patirtimi kokybiškiems ugdymo proceso pokyčiams vykdyti, kuriant glaudesnius mokomųjų dalykų, formaliojo ir neformaliojo ugdymo(-si) veiklų ryšius, skatinant bendradarbiavimą, idėjų kaitą ir sklaidą. Nuo 2019 m. birželio 1-osios iki 2021 m. sausio 31-osios gimnazijos mokytojai vyks darbo stebėjimo vizitų Prancūzijos, Ispanijos ir Suomijos mokyklose, kels kvalifikaciją kursuose Portugalijoje, Islandijoje, Kroatijoje, Švedijoje ir Belgijoje. Susipažinę su naujais mokymo būdais ir metodais, projekto dalyviai dalinsis gerąja patirtimi atvirose pamokose, seminaruose ir pristatymuose gimnazijos bei rajono mokytojams.

Asta Fjellbirkeland

Plačiau apie projektą: https://drive.google.com/file/d/1MWlQ1ssEXB23B7VSmVkAQk_8cKSdIPVM/view?usp=sharing