Jono Biliūno gimnazija jau kviečia teikti prašymus į I gimnazijos klasę. Prašymai kartu su II trimestro rezultatais  priimami, sutartys (kartu su tėvais (globėjais, rūpintojais)) sudaromos gimnazijos raštinėje kiekvieną darbo dieną nuo 8.00 val. iki 17.00 val.

Pasibaigus mokslo metams papildomai pateiksite pagrindinio ugdymo programos (I dalies) pasiekimų pažymėjimą (kopiją), sveikatos pažymą. Puikiai ir labai gerai besimokantys mokiniai turės galimybę (jei pageidaus) mokytis akademinėje klasėje.