„Bebro“ konkursas – unikalus tarptautinis projektas, sugalvotas ir pradėtas įgyvendinti Lietuvoje 2004 metais. Jo tikslas – atskleisti mokiniams (ir mokytojams) informatikos mokslo grožį, supažindinti su pagrindinėmis informatikos ir informacinio mąstymo sąvokomis, ugdyti mokinių kūrybiškumą, informacinę kultūrą, algoritminę ir kompiuterinę mąstyseną. Įdomūs, aiškiai formuluojami uždaviniai apima visas fundamentalias informatikos sritis, parodo jų svarbą ir dermę su kitais mokslais. Tarptautinis „Bebro“ konkursas vyksta daugiau kaip 60 šalių.

2018 m. lapkričio 5-16 d. 42 mūsų gimnazijos mokiniai dalyvavo pirmame informacinių technologijų konkurso „Bebras“ etape. Geriausiai pasirodė ir savivaldybėje pirmą vietą savo klasėje užėmė Monika Tarabildaitė, IIa kl. ir Gabrielius Keibas, IIId kl., antrą vietą – Ema Vildžiūtė, IId kl. ir Silvestras Rukša, IVb kl., trečią vietą – Lukas Varnas, IId kl. ir Bernardas Gimbutis, IIId kl. Monika Tarabildaitė pateko tarp 50-ies geriausiųjų šalyje.


2019 m. vasario 2 d. į konkurso II etapą buvo pakviesti 9-10 klasių mokiniai, I etape surinkę 135 ir daugiau taškų, ir 11-12 klasių mokiniai, surinkę 110 ir daugiau taškų. Varžybos vyko 7 Lietuvos aukštosiose mokyklose ir rezultatai apibendrinami visos Lietuvos ir testavimo centrų mastu. Į Utenos kolegiją varžytis buvo pakviesti Monika Tarabildaitė, Ema Vildžiūtė, Lukas Varnas, Gabrielius Keibas ir Silvestras Rukša. Geriausią rezultatą 11-12 kl. grupėje Utenos regione parodė Gabrielius Keibas. Džiaugiamės pasiektais rezultatais ir sveikiname nugalėtoją.

IT mokytoja Asta Fjellbirkeland