Aktyviai įgyvendindami projektą „Samsung mokykla ateičiai“, siekdami technologijomis susieti dabartį ir praeitį, vis plačiau ir drąsiau skleisdami gimnazijos skaitmeninio muziejaus kūrimo idėją, žengėme dar vieną savalaikį žingsnį tikslo link – užmezgėme glaudžius bendradarbiavimo ryšius su skaitmeninių technologijų kompanija „WIX“. Anksčiau pasirašyta bendradarbiavimo sutartis suteikė galimybę tikėtis šios kompanijos paramos ir pagalbos šiame projekte.
Grupė aktyviausių ir labiausiai įsitraukusių gimnazijos mokinių, kartu su informatikos mokytoja Aldona Tylaite gruodžio 7 d. apsilankė tarptautinėje skaitmeninių technologijų kompanijoje „WIX“ Vilniaus padalinyje. Jų sukurta Web technologinė platforma tapo gimnazijos skaitmeninio muziejaus kūrimo įrankiu.


Apsilankymo metu mokiniai buvo supažindinti su vienos iš pajėgiausių skaitmeninių kompanijų pasaulyje veikla, buvo pristatytos „WIX“ technologinės inovacijos. Su mokiniais bendravo jauni ir kvalifikuoti darbuotojai, suteikdami naujų žinių apie pasaulinę technologinę plėtrą. Jaunimui buvo parodytos unikalios ir šiuolaikiškos kompanijos darbo vietos, papasakota apie įsidarbinimo galimybes, kalbėtasi apie gimnazijos skaitmeninio muziejaus kūrimo perspektyvas bei darbų apimtis.
Šio vizito metu įsitikinome, jog įgijome patikimą ir palaikantį partnerį, padėsiantį mums skaitmeninių technologijų srityje, įgyvendinant projekto „Samsung mokykla ateičiai“ užsibrėžtus tikslus.
Mokiniams šis vizitas buvo kupinas įspūdžių bei pateikė naujų karjeros galimybių perspektyvų. Galbūt kažkas pasvajojo, jog ateis diena, kai galės dirbti šioje pažangiausioje technologijų kompanijoje.
Suvokdami, jog internetas, suformavęs taip vadinamąją „skaitmeninę“ kartą, meistriškai manipuliuojančią technologijomis, tapo neatsiejama XXI amžiaus žmogaus dalimi, siekiame ir šiuolaikinėje Anykščių Jono Biliūno gimnazijoje inicijuoti projektus, susijusius su skaitmeninių technologijų kūrybišku panaudojimu ir plėtra, o „Samsung mokykla ateičiai“ kaip tik toks ir yra.