Spalio 26d., mes, pirmokai gimnazistai, buvome visiems laikams įšventinti kaip J.Biliūno gimnazijos pilnateisiai nariai. Šis tapsmas - reikalas rimtas, tai programa, kurią privalėjome įsisavinti per vieną savaitę. Pirminiai mokymai vyko gimnazijos muziejuje.Vėliau mūsų studijos tęsėsi Niūronių apylinkėse, kurios tiesiog pritvinusios didžiojo Lietuvos klasiko energija. Ši improvizuota literatūros pamoka, įstabios bobų vasaros akomponuojama, paliko neišdildomą įspūdį. Trečias etapas - Laimės žiburio papėdėje ir viršūnėje. Lietuvių kalbos mokytojos D.Andriuškevičienės pamokyti, sugalvojome norus ir tylėdami kopėm į kalną, tikėdami, kad jie išsipildys. Vėliau sekė ketvirtokų suorganizuoti " kančių keliai". Visi gavome žavias pravardes, surišti nuolankiai vykdėme krikštatėvių sugalvotas užduotis, visos keturios klasės pristatėme kūrybines užduotis ir aukštai pakeltomis galvomis, tvarkingai užsisegę gimnazijos mundurus, giedojome gimnazijos himną, prisiekėme būti ištikimais, dorais ir sąžiningais J.Biliūno gimnazijos mokiniais.