Lietingą ir šaltą šeštadienio rytą mūsų gimnazijos moksleiviai kartu su A. Vienuolio progimnazijos mokiniais išskubėjome į Vilnių, į Katedros aikštę. Perėję patikrą ir patekę į savo sektorius laukėme atvykstančio Popiežiaus. Didžiuliuose ekranuose stebėjome Popiežiaus atvykimą, susitikimą su Prezidente, apsilankymą Aušros Vartų šventovėje ir jautrias sunkiai sergančiųjų palaiminimo akimirkas hospise. Nors teko laukti visą dieną, laukimas neprailgo, nes su jaunimu bendravo aktoriai, muzikantai, dainininkai: klausėmės dainų, giesmių, nuostabaus muzikavimo ir gyvų tikėjimo liudijimų.

Nors buvo šalta ir vėjuota, bet šeštadienį Vilniuje neiškrito nė lašelis lietaus. O atvykus Popiežiui – pro pilkus debesis švystelėjo gabalėlis žydro dangaus. Stebino išmintingi Popiežiaus žodžiai, skirti jaunimui, buvo gera žinoti, kad jis šv. Kazimiero koplyčioje meldėsi už mūsų surašytas intencijas ir palaimino mus. Gražus sutapimas, kad Popiežius pasirinko aplankyti Lietuvą, kai šalis švenčia Valstybės atkūrimo šimtmetį, o prieš 25-erius metus Lietuvoje lankėsi Popiežius Jonas Paulius II.
Po susitikimo pėsti keliavome į autobuso stovėjimo vietą ir tik tada, jau veik lipant į autobusą, pradėjo lyti...
Pilni nenusakomų įspūdžių grįžome namo.
P.S. Didžiuojamės mūsų gimnazijos savanoriais Vainiumi, Bernardu, Karolina, kurie rūpinosi, kad susitikimas vyktų sklandžiai. Šaunuoliai.