Pasitikdami vasaros atostogas susirinkome į tradicinę stovyklą „Dangaus ir žemės vaikai“ Andrioniškyje. Šį kartą stovyklavietę pasiekėme keliaudami pėsčiomis iš Anykščių pro Niūronis. Miško keliu eidami pagarbiai stabtelėjome Partizanų žūties pagerbimo vietose. Įsikūrę susiplanavome veiklas, pasiskirstėme pareigas. Puikūs pačių pasiruošti žaidimai ir įvairios atrakcijos bei maudynės upėje dieną greit prikviesdavo vakarop... Laužas ir ant jo gaminamas maistas – tradicinė košė ir keptos dešrelės – tikras gardėsis stovykloje. O kur dar puikiausiai iškepti saldieji zefyrai...
Dvi kandidatės davė skaučių priesaiką ypatingoje vietoje - partizano Šarūno žūties vietoje. „Gyvenimas Tėvynei, siela Dievui“ – toks užrašas, Jogailaičių kryžius ir žodis „Viktorija“ buvo išsiuvinėtas antsiuve, kurį ant uniforminio švarko rankovės nešiojo Algimanto apygardos vadas Antanas Slučka-Šarūnas, toks pats ženklas buvo nupieštas ant Algimanto apygardos periodinio leidinio „Partizanų kova“ antraštinio lapo.

Toks buvo A. Slučkos-Šarūno ir bendražygių, Algimanto apygardos partizanų, šūkis ir gyvenimo credo. Garbingoje vietoje duota priesaika jaunąsias skautes įpareigoja stengtis gyventi pagal skautų priesakus.
Taip pat labai džiugu, jog skautė Vaiva pagal Anykščių rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos rekomendaciją liepos 14-29 dienomis dalyvaus stovykloje Vokietijoje, Schierke mieste; stovyklos tema: „Sportas ir mityba – sveiko gyvenimo pagrindas“. Puikios stovyklos ir lauksime gausių bei naudingų įspūdžių
Dėkoju skautams ir savanoriams už brandžius, nuotaikingus, įkvėptus gerų darbų mokslo metus. Linkiu puikiausio poilsio ir naujų uždegančių idėjų kitiems mokslo metams.