Gegužės 16 dieną baigėsi ketvirtieji „Anykščių akademijos“ mokslo metai. Šiemet 19 „akademikų“ - mūsų gimnazijos IIb klasės gimnazistų - gavo baigimo sertifikatus ir „Anykščių akademijos“ rektoriaus, rašytojo Rimanto Povilo Vanago knygą „Avižienio algoritmai ir kiti neramūs ritmai“. Šiais mokslo metais „akademikai“ klausėsi alpinisto Vlado Vitkausko, KTU profesoriaus Rimanto Plėščio, Lietuvos heraldikos komisijos pirmininkės Agnės Railaitės – Bardės, Lietuvių kalbos instituto Geolingvistikos centro mokslo darbuotojos, daktarės Lauros Geržotaitės, dailėtyrininkės Jolantos Zabulytės, Anykščių regioninio parko vyr. ekologės Rasos Gražienės paskaitų, nuo Daikslio iki Peslių keliavo su rašytoju R. P. Vanagu, mokėsi pažinti gamtą su VšĮ „Gamtos pilnatvė“ bendrasavininke Renata Paramonova, susitiko su Laisvės kovų dalyviu Jonu Kadžioniu, verslininku Deividu Diliu. „Anykščių akademijos“ veiklą remia Labdaros ir paramos fondas „A ir A.A. AVIŽIENIŲ FONDAS“.