Praeitą savaitę Ia ir Ib klasėse vyko integruotos geografijos – chemijos pamokos. Mokiniai išsiaiškino karstinių reiškinių susidarymo priežastis ir atliko praktikos darbą „Gipso ir klinčių savybių tyrimas“. Mokiniams patiko atlikti bandymus ir pateikti išvadas  apie galimus ūkininkavimo būdus Biržų ir Pasvalio regionuose.