Šeima - tai mūsų didžiausia turima vertybė, tai – saugumo ir laimės vieta, kiekvienos visuomenės stabilumo centras, patikimiausia solidarumo forma. Tai - pirmoji ugdymo įstaiga, kurioje vyksta vaiko socializacija, formuojasi pagrindinės elgesio normos, puoselėjamos bendravimo kultūros ir tradicinės vertybės. Tinkamas auklėjimas šeimoje suteikia vaikui pasitikėjimą savimi, ugdo aukštesnį savęs vertinimą ir, be jokios abejonės, skatina bei stimuliuoja jo socialinį ir kūrybinį aktyvumą, o tai vyksta pastoviai: kalbant, bendraujant, diskutuojant, leidžiant laisvalaikį su vaiku.

 

Penktadienio pavakarę į gimnazijos aktų salę susirinko daug tėvų ir mokinių. Jau tradicija tapo minint Tarptautinės šeimos dieną padėkoti mokiniams už aktyvią veiklą neformaliojo švietimo srityje, pagerbti šeimas, išugdžiusias žingeidžius vaikus. Gimnazijos direktorė pasveikino gausiai susirinkusius į šventę ir įteikė 100 padėkų šeimoms ir jų atžaloms. Mokytojos Daivos Kuprionienės vadovaujamos savanorės papasakojo kokia prasminga jų veikla ligoninės paliatyvios slaugos skyriuje. Gimnazijos mokinių prezidentas pasidžiaugė, kad Kornelijos Mikalajūnaitės dėka ( ji parašė puikų pasakojimą apie ąžuolus) gimnazijos teritorijoje sužaliuos trys ąžuolai iš projekto „100000 ąžuolų Lietuvai“. Arvydo Navalinsko režisuotas spektaklis apie šeimos rūpesčius ir problemas „Kita versija“ pralinksmino publiką. Mokytojos Eglės Vaiciekiūtytės vadovaujamas mišrus choras, respublikinės dainų šventės dalyvis vainikavo šventinį renginį.