Vėl nusišypsojo sėkmė (jau rašėme apie kelionę į studijų mugę) – VŠĮ „Baltas lapas“, tęsdama projekto „PROFESINIO MOKYMO IR MOKYMOSI VISĄ GYVENIMĄ POPULIARINIMAS LIETUVOJE“ veiklas, pakvietė biliūniečius į renginį - Nacionalinį inžinerinės pramonės sektoriaus profesinio meistriškumo konkursą Visagine, kur turėjome galimybę stebėti mechatroniko konkursą, kurį laimėjo šio centro mokiniai. Profesinio mokymo centre buvome supažindinti ir su kitomis profesijomis, aplankėme praktinio mokymo bazes.Mus svetingai priėmė ir supažindino su centro veikla, patalpomis ne tik darbuotojai, bet ir patys mokiniai, kurie labai džiaugėsi mokymo įstaiga ir gyrė čia dirbančius mokytojus.


Visagino technologijos ir verslo profesinio mokymo centras teikia pirminio profesinio mokymo programas, pagal kurias mokiniai gali mokytis moderniose klasėse ir praktikos atlikimo vietose.
Teikiamos tęstinio profesinio mokymo programos, skirtos asmenims, jau turintiems pirminę kvalifikaciją ir siekiantiems persikvalifikuoti arba patobulinti savo profesines žinias ir įgūdžius.
Centras teikia įvairius neformalius mokymo kursus: AutoCAD pradedantiesiems (dvimatis modeliavimas), Trimačio modeliavimo AutoCad programa pradmenys, Vektorinė grafika „Corel Draw“, Valdiklių programavimo pagrindai, Pneumatinės automatikos sistemos.
Renginyje Visagine pabuvojo 35 biliūniečiai ir 7 Kavarsko daugiafunkcio centro mokiniai. Dėkojame VŠĮ „Baltas lapas“ projekto įgyvendintojams už įgytas žinias ir puikiai praleistą dieną.
Daugiau informacijos rasite šiuo adresu: www.vpm.lt
Socialinė pedagogė Jolita Baltrūnaitė