Gegužės 9 d. projekto „Mokyklos – Europos Parlamento ambasadorės“ jaunieji ir vyresnieji ambasadoriai surengė gimnazijos bendruomenės popietę „Lietuvos kultūros paveldo praeities ir ateities pynė“, skirtą Europos dienai paminėti. 2018–uosius Europos Parlamentas paskelbė Europos kultūros paveldo metais, todėl ir šventė buvo skiriama Lietuvos paveldui, įrašytam į UNESCO pasaulio paveldo sąrašą – kryždirbystei ir sutartinėms. Pasaulio sąraše esančias vertybes valstybės įsipareigoja saugoti ir globoti savo ir viso pasaulio piliečiams, šiandienos ir ateities kartoms. Todėl mes turime aiškinti jaunajai kartai apie šimtmečius kurtą žmonijos ir žemės turtų svarbą, ugdyti teisingą supratimą, pagarbą ir norą tai išsaugoti.

Renginį pradėjo gimnazijos skudučių ansamblis, 2018 m. Dainų šventės dalyvis, vadovaujamas mokytojos Neringos Cimbalistienės. Skudutininkai pagrojo dvi sutartines - „Rasodėlė“ ir „Kraičio skrynelės“. IIb klasės mokiniai Ugnius Mamedovas ir Kristupas Matulionis pristatė projektinį darbą „Kryždirbystė Anykščių rajono Troškūnų seniūnijoje“, kuriam vadovavo mokytoja Dalia Andriuškevičienė. Mokiniai aplankė 8-ias kapines, nufotografavo medinius ir metalinius kryžius, juos aprašė bei paruošė prezentaciją.
Popietėje dalyvavo menotyrininkė, mokslų daktarė Jolanta Zabulytė bei rašytojas, Anykščių krašto metraštininkas Rimantas Povilas Vanagas, kurio senelis Petras Blažys buvo garsus Anykščių krašto kryždirbys. Menotyrininkė papasakojo, kokie buvo senieji XIX–XX a. pradžios mediniai paminklai – kryžiai, koplytstulpiai, stogastulpiai, koplytėlės, supažindino su Anykščių rajono vietovių paminklų būdingomis formomis ir dekoru, kokiomis progomis ir kur jie buvo statomi. Taip pat papasakojo ir apie metalinius kryžius, jų tradicijas. Kryžiai, kaip ir kiti paminklai, buvo statomi kaip antkapiniai ženklai, kaip riboženkliai kaimų ribose, ženklino ir kaimų, miestelių centrus, statyti prie bažnyčių bei jų šventoriuose, pakelėse. Kaip ir kiti religiniai paminklai, jie yra krikščioniškosios religijos ženklai, kartu atliko ir Dievo apsaugos, globos paskirtį, buvo padėkos ir prašymo aukos.
Popietė buvo turininga ir įdomi. Jos dalyviai suprato, kad kultūros paveldas yra svarbi Europos piliečių bendros atminties ir tapatybės dalis, atskleidžianti turtingą kultūrų įvairovę, kad savąją kultūrą privalu saugoti ir puoselėti.