Šeima - svarbiausias visuomeninis vienetas, pagrindinė socialinė institucija. „Šeima yra ankstesnė ir būtinesnė, negu valstybė“- sakė Aristotelis. Ji egzistavo visais istorijos laikotarpiais visose šalyse ir dabar visur yra. „Šeima yra meilės bendruomenė“  - teigė vienas žymiausių Lietuvos filosofų Antanas Maceina. Artėjant Tarptautinei šeimos dienai mūsų gimnazijoje visą savaitę per psichologijos, tikybos ir etikos pamokas I – III gimnazijos klasėse vyko susitikimai, paskaitos, pokalbiai, diskusijos apie šeimos sąvoką, jos vertybes, svarbą, prioritetus, pareigą, atsakomybę, įsipareigojimus, saugumą ir statusą.

Kartu su gimnazijos psichologe gvildenome moksleiviams aktualius klausimus, nuoširdžiai džiaugiamės brandžiu jaunuolių mąstymu, ugdoma atsakomybe, bei puoselėjama pagarba šeimos institucijai. Klausėmės žymaus psichologo dr. Mariaus Daugelavičiaus ir kunigo Ričardo Doveikos minčių apie šeimos vertybes, reikalingumą ir diskutavome – analizavome, pritarėme, neigėme, bet visi sutikome, jog šeimos tema – labai svarbi ir pakankamai opi šiais skubančiais laikais. Galutinė mūsų susitikimų išvada, jog žmogus visada yra laisvas rinktis, tačiau niekada neturi pamiršti, kad kiekvienas pasirinkimas turi pasekmes.

Šeimos vertybės, pagrįstos gilia pagarba žmogaus gyvybei ir orumui, ir besireiškiančios kantrybe, atjauta, supratimu, parama ir atleidimu, padeda šeimos bendruomenei  pajusti pirminį ir esminį taikos ir ramybės išgyvenimą. Be tokios meilės ryšio su kitais žmonėmis ir vaisingo  abipusio solidarumo žmogus lieka būtybe, kuri nesuvokia savęs, kurios gyvenimas yra beprasmis, nes jai  neatsiskleidžia meilė, kurios ji nepatiria ir neišgyvena.... (pagal Encikliką Redempor Homilis, Jonas Paulius II).