Gimnazijoje startavo projektas „Piliečiai kartu“, skirtas mokinių nuo 16 iki 19 metų informavimui, moraliniam bei praktiniam ugdymui, jų pilietinių iniciatyvų skatinimui. Projekto tikslas - stiprinti pilietines jaunimo iniciatyvas ir skatinti jaunų žmonių dalyvavimą viešajame valdyme sprendžiant asmenų su negalia ir specialiaisiais poreikiais integracijos į bendruomenę klausimus. Projekto uždavinys - supažindinti bendrojo lavinimo mokyklose besimokančius 16 - 19 metų moksleivius su galimybėmis per viešojo valdymo įrankius prisidėti prie asmenų su negalia ir specialiaisiais poreikiais žmogaus teisių užtikrinimo bei integracijos.