Mokinių parlamento kvietimu šiandien į gimnaziją atėjo laisvės kovų dalyvė, Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos narė, Anykščių skyriaus pirmininkė, Anykščių rajono garbės pilietė Prima Petrylienė. Būrelis gimnazistų praėjusiais metais sukūrė filmą „Trispalvės medžiuose“, kuriame Prima pasakoja apie 1950 metų vasario 16 – tosios išvakarėse iškeltas trispalves Anykščių pagrindinėse gatvėse ir tremtį Sibiro lageriuose. Filmas 
sukurtas konkursui "Pažink laisvę" ir gimnazijoje parodytas pirmą kartą. Viešnia padovanojo mokiniams knygą ir saldainių, o mokiniai atsidėkojo pavasarinių gėlių puokšte.