Vasario 7-ąją mūsų gimnazijos aktų salėje vyko šeštasis šiais mokslo metais „Anykščių akademijos“ klausytojų susitikimas. Gausiai susirinkusiems gimnazistams paskaitą apie herbus skaitė humanitarinių mokslų daktarė, Lietuvos heraldikos komisijos pirmininkė Agnė Railaitė-Bardė. Lektorė išsamiai papasakojo apie herbų atsiradimą, jų sudarymo ypatybes, tradicines spalvas, ornamentus ir kt. Vyriausioji specialistė Lietuvos heraldikos klausimais A. Railaitė-Bardė kalbėjo ne tik apie senuosius herbus, kuriuos turėjo miestai ir kilmingi žmonės, bet ir apie šiuolaikinės heraldikos tendencijas. Ji sakė, kad šiuolaikinė heraldika – miestų, miestelių, institucijų herbai – atskleidžia daug įdomių ir vertingų istorijos sluoksnių, fiksuoja pilietinės visuomenės savimonę, įprasmina šiuolaikinio gyvenimo aktualijas. Lektorė aptarė Anykščių miesto bei Debeikių, Troškūnų, Kavarsko, Kurklių ir kitų rajono vietovių herbus. Paskaita buvo įdomi ir naudinga ne tik besidomintiems heraldika.