Vasario 5 – 9 dienomis mūsų gimnazijoje vyks pirmasis tarptautinio Erasmus+ projekto „PEARLS“ narių susitikimas. Jame dalyvauja 22 mokiniai ir 11 mokytojų iš 4 šalių: Turkijos, Italijos, Belgijos ir Rumunijos. Susitikimo dalyviai vykdys įvairias projektines veiklas, skirtas matematikos ir anglų kalbos gebėjimų tobulinimui. Projektinė veikla integruojama ir į ugdymo procesą: skirtingas šalis atstovaujantys mokiniai pristato savo valstybes pamokų metų, taip megzdami tarpkultūrinį dialogą su mūsų gimnazijos bendruomene. 

Svečiams sudaryta ir kultūrinė-pažintinė programa: įvairių išvykų po regioną ir sostinę Vilnių metu pristatoma krašto ir šalies istorija, kultūra ir švietimas. Susitikimo organizatoriai tikisi, jog savaitė praleista drauge su užsieniečiais dažnam taps naujos bendrystės pradžia, dalyvius lydėsianti ne tik likusiais projekto vykdymo metais, bet ir peraugsianti į naujas bendradarbiavimo formas ar naujus projektus.