Pirmadienį,sausio 28-ą, šešetas mūsų gimnazistų ir istorijos mokytoja Jūratė Musteikienė turėjo garbingą misiją-90-ojo gimtadienio proga pasveikinti legendinį Algimanto apygardos partizaną Joną Kadžionį-Bėdą. Į renginį Angelų muziejuje susirinko daugybė išskirtinių žmonių: Laisvės premijos laureatė sesuo Nijolė Sadūnaitė,dvasininkai, partizano giminaičiai, bendražygiai, istorikai, savivaldybės atstovai. Svečių prisiminimai, liudijimai, emocijos gimnazistams tapo gyva istorijos pamoka.

Visų biliūniečių vardu Joną Kadžionį nuoširdžiai pasveikino mūsų prezidentas Šarūnas Grigonis, Marija padovanojo savo keptų keksiukų, Elidijus perdavė trečiokės Rugilės piešinį, ant kurio linkėjimus užrašė 90 biliūniečių, o Daumantas įteikė pavasario gėlių puokštę.Tačiau labiausiai jubiliatą ir svečius sujaudino Kristupo, Kornelijos ir Viktorijos muzikinė dovana. Dar prieš renginį Jo Ekselencija Panevežio vyskupas emeritas Jonas Kauneckas, pastebėjęs mokinius, šmaikštaudamas paklausė, kas čia tą jaunimą atvarė. "Mus čia pakvietė",- atsakė gimnazistai. Už pakvietimą esam didžiai dėkingi nenuilstančiai tremtinių vadei Prymai Petrylienei ir, žinoma,mūsų Atominiam. Tokiu nauju slapyvardžiu Joną Kadžionį pavadino gimnazistai, Anykščių akademijos klausytojai, sužavėti ir nustebinti jo energijos ir išminties). Naujo vardo paslaptį, tardamas sveikinimo žodį, partizanui atskleidė rašytojas Rimantas Vanagas. Viso renginio metu šalia sveikinimų kaip leitmotyvas skambėjo žodžiai, kad tvirtą ir teisingą valstybę sukurs nauja, laisvėje gimusi karta. O tuos žodžius nuolat patvirtindavo sesers Nijolės džiaugsmingai tartas"Aleliuja" !