Gruodžio 13 d. Antano Vienuolio progimnazijoje vyko rajono rusų kalbos meninio skaitymo konkursas. Jame dalyvavo 22 rusų kalbą besimokantys 5 -12 klasių mokiniai. Konkurse buvo skaitomi rusų klasikų A.S Puškino,  I. Bunino, M. Cvetajevos, A. Bloko ir kitų poetų kūriniai. Mokiniai skaitė eiles rusų kalba, susidomėję klausėsi kitų. Jautėsi šventiška, pakili nuotaika. Kol komisija skaičiavo balus, visi vaišinosi arbata ir saldumynais, dalinosi įspūdžiais. Mūsų gimnazistams sekėsi puikiai. I-II klasių grupėje nugalėtojai: Viktorija Banelytė (Ie kl.) – I vieta, Laurynas Zumbrickas (Ie kl.) – II vieta, Titas Skvarnavičius (IIc kl.) – III vieta. III-IV klasių grupėje I vieta Pauliui Raškevičiui (IVe), II vieta – Nedai Juodgalvytei (IIIb). Džiaugiuosi ir didžiuojuosi savo mokiniais!

 Rusų kalbos mokytoja St. Makauskienė