Gruodžio 13 dieną mūsų gimnazijoje vyko „Anykščių akademijos“ surengtas susitikimas su Laisvės gynėju, partizanų kuopos vadu, politiniu kaliniu Jonu Kadžioniu. Garbus svečias gimnazistams pasakojo apie savo gyvenimą bei patriotinę veiklą. Antrosios sovietinės okupacijos pradžioje ištrėmus tėvus, vengdamas tarnybos sovietinėje kariuomenėje, J. Kadžionis išėjo partizanauti. Jis pasirinko Bėdos slapyvardį. 1949–1953 m. J. Kadžionis-Bėda buvo Laisvės kovotojas, gyveno slapstydamasis miško bunkeriuose Kavarsko–Dabužių–Traupio apylinkėse.

1953 m. gegužės 22 d. J. Kadžionis-Bėda kartu su žmona partizane M. Gedžiūnaite-Kadžioniene-Sesute, buvo apgaule įviliotas į pasalą ir suimtas. Pabaltijo karinis tribunolas jį ir jo žmoną nuteisė po 25 metus kalėti ir po 5 metus tremties. Atsisakęs prašyti malonės ar prisipažinti buvęs suklaidintas, J. Kadžionis kalėjo Rusijoje visą jam skirtą bausmės laiką. Atlikęs bausmę, 1978 m. gegužę grįžo į Lietuvą, bet buvo sovietinės valdžios persekiojamas, apkaltintas veltėdžiavimu ir 1983 m. vėl ištremtas į Kaliningrado sritį. Lietuvos Atgimimo metais J. Kadžionis gavo teisę grįžti gyventi į Lietuvą. J.Kadžionis apdovanotas Vyčio Kryžiaus ordino 3-ojo laipsnio ordinu – Komandoro kryžiumi, Lietuvos nepriklausomybės medaliu, Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių medaliu, Lietuvos krašto apsaugos sistemos lygmens Generolo Jono Žemaičio medaliu. Gimnazistai atidžiai klausėsi sklandžios svečio kalbos, žavėjosi puikia jo atmintimi (Jonui Kadžioniui 2018 m. sausio mėn. sueis 90 metų). Dalydamiesi įspūdžiais po susitikimo mokiniai sakė, kad pamatyti žmogų, dalyvavusį Laisvės kovose, ir klausytis jo pasakojimų buvo nuostabu, nes joks istorijos vadovėlis ar filmas negali perteikti tų emocijų, kuriomis gyveno partizanai. Gimnazistams labai patiko, kad svečias taip palankiai atsiliepia apie jaunąją kartą, tiki gražia Lietuvos ateitimi. Iš tikrųjų iš šio žmogaus galima pasimokyti drąsos, patriotizmo ir tikėjimo tuo, ką darai.