Lapkričio 22 d. minima šv. Cecilijos diena. Europoje šventoji Cecilija laikoma vargonininkų, instrumentų gamintojų, muzikantų, dainininkų ir poetų globėja. Šventoji Cecilija gimė apie 200 m. Romoje. Mirė nukankinta krikščionybės persekiotojų. Pasakojama, kad per savo vestuves Cecilija pati grojo vargonais ir giedojo. Jos skiriamasis ženklas – portatyviniai vargonėliai.   

Lapkričio 24 d. popietę mūsų gimnazijos merginos vyko į Troškūnus, kur lydimi tikybos ir muzikos mokytojų, susirinko rajono jaunieji giesmininkai. Bažnyčioje klebonas Saulius Filipavičius aukojo šv. Mišias, giedojo jaunimo choras. Po to visi susibėgome į unikalų vienuolyno pastatą, kur klausėmės kunigo Aurelijaus įdomaus pasakojimo apie giesmių svarbą ir galią. Giesmelių šventę pradėjo troškūniečiai, o paskui vienuolyno skliautais aidėjo Antano Baranausko pagrindinės mokyklos, Debeikių pagrindinės mokyklos, Antano Vienuolio progimnazijos, Kavarsko pagrindinės  mokyklos – daugiafunkcio centro, Jono Biliūno gimnazijos moksleivių giesmės. Pasidžiaugę vieni kitų giemelėmis klebono Sauliaus Filipavičiaus buvome apdovanoti padėkos raštais ir vaišinomės gardžiais pyragais bei arbata. Nusprendėme, kad ši šventė galėtų tapti tradicine ir kasmet vykti vis kitoje rajono bažnyčioje. Dėkojame Troškūnų Kazio Inčiūros gimnazijos mokytojoms ir parapijos klebonui už šiltą ir jaukų priėmimą.