Mokytojos Neringos Augustinavičienės mokinės Skredėnaitė Miglė, Šniukaitė Eglė, Laurinavičiūtė Gabrielė, Verbickaitė Augustė, Latėnaitė Marija, pasirinkusios filosofijos discipliną, per I trimestrą rinko ir sistemino medžiagą apie XX amžiaus dialogo ir propagandos kūrėjus. Gruodžio 5 d. mokinės pasidalino savo įžvalgomis filosofijos konferencijoje „Propagandos ir dialogo filosofija XX a.“

Istorijos mokytoja Jūratė Musteikienė su IIc klasės mokiniais, projekto „Pažink valstybę“ dalyviais, savo ateities vizijas pristatė Lietuvos kultūros ministerijoje. Puikias pateiktis su Ievos Šaltenytės piešinukais pristatymui parengė Aistė Vilkaitė. Apie komandos veiklas ir ateities planus pasakojo Žygintas Kulvinskas, Dovilė Pakalkaitė ir Justė Paknytė. Įdėmiai išklausę mokinių iš kitų mokyklų pasisakymus, bilūniečiai suprato, kad daugumoje rajonų vis dar aktuali jaunimo užimtumo problema ir tyliai pasidžiaugė, kad gyvena Anykščiuose, kur turi didžiulį įdomių veiklų pasirinkimą ir mokykloje, ir mieste. Mokiniams smagu buvo išgirsti projekto ekspertų - vertintojų pagyrimus. Vyno gamyklos sienos dekoravimo idėja visiems patiko. Gimnazistai gavo vertingą patarimą, ką daryti, kad jų svajonė taptų tikrove. Projektas „Pažink valstybę“ ne tik sustiprino šaunią IIc klasės komandą, bet ir leido suprasti, kad pažinus valstybę reikia ją keisti ir kurti.

Gruodžio 9 d. minima Tarptautinė kovos su korupcija diena. Šiuolaikinių didaktikų centro direktorė Daiva Penkauskienė kartu su švietimo centro „Pro – Didactica“ ekspertais iš Moldovos lankėsi mūsų gimnazijoje lapkričio 26 d. Svečiai buvo maloniai nustebinti mūsų gimnazijos jaukumo, apžiūrėjo erdves, aplankė muziejų. Vizito tikslas – dalintis antikorupcinio ugdymo patirtimi per dorinio ugdymo pamokas. Svečiai stebėjo mokytojos Daivos Kuprionienės etikos pamoką „Moralinės dilemos“, bendravo su gimnazistais. Tikimės, kad užsimezgęs ryšys nenutrūks.

Kada, jei ne dabar, mes galime pradėti skaitmeninius pokyčius savo gimnazijoje.  Artėjant Anykščių Jono Biliūno gimnazijos 100-mečiui, prasmingos, šiuolaikiškos, bendruomeniškos mokyklos kūrimo idėja tapo svarbiausia nūdienos aktualija. Mąstydami apie istorinius bei visuomeninius pokyčius, lydėjusius gimnaziją per 100 metų, nutarėme atsigręžti į savo gimnazijos istoriją, į rašytojo Jono Biliūno – humanistinių idėjų skleidėjo asmenybę ir dabarties pokyčiams idėjų semtis iš praeities.

Lapkričio 23 d. mūsų dainingosios merginos Gabrielė Laurinavičiūtė ir Laura Vanagaitė dalyvavo rajono mokyklų Giesmių šventėje, kuri vyko Anykščių parapijos salėje. Šventėje savanoriavo gimnazistai: Oksana Kmitaitė, Rūta Zarankaitė, Ieva Dutkutė ir Airijus Kmitas. Sulaukėme svečio – Anykščių parapijos diakono Viliaus, kuris trumpai supažindino su Šventąja Cecilija – giesmininkų globėja – bei palaimino mūsų renginį. Atvyko jaunieji giesmininkai iš Debeikių pagrindinės mokyklos, Troškūnų Kazio Inčiūros gimnazijos, Antano Baranausko pagrindinės mokyklos, Antano Vienuolio progimnazijos. Šventė buvo gyva: pilna skambių giesmių ir nuoširdumo. Po renginio savanorių rūpesčiu vaišinomės gardėsiais, arbata, jaukiai bendravome. Mokytojų buvo net devynios! Visos džiaugiamės, kad bendromis pastangomis galima sukurti tikrą jautrų susitikimą. Viliamės, kad ši šventė taps tradicine.